ČR nepokročila ve snižování rozdílu v platech mužů a žen, konstatovala RE

Při odměňování mužů a žen nedodržuje Česká republika Evropskou sociální chartu. Ve své aktuální zprávě to uvedl Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) při Radě Evropy. Dospěl také k závěru, že Česko neučinilo dostatečný pokrok ve snižování rozdílu v platech mezi oběma pohlavími.

 

Podle evropského statistického úřadu Eurostat, na nějž se Evropský výbor pro sociální práva odvolává, činil v roce 2015 rozdíl v platech mužů a žen v České republice 22,5 procenta, v roce 2016 to bylo 21,5 procenta, v roce 2017 činil 21,1 procenta a v roce 2018 klesl na 20,1 procenta. Po celé sledované období tak zůstal mzdový rozdíl v České republice podstatně vyšší, než jaký byl průměr 28 zemí Evropské unie v roce 2018. Ten tehdy činil 15 procent.

Výbor konstatoval, že ve sledovaném období se rozdíl mezi výší platů obou pohlaví v ČR celkově snížil o 2,4 procenta a stále klesá, ovšem velmi pomalým tempem. Povinnost České republiky dosáhnout výrazného pokroku ve snižování rozdílu mezi platy mužů a žen tedy podle něj nebyla splněna.

Ženy v Česku vydělávají dlouhodobě v průměru o pětinu méně. Důvodem je hlavně to, že pracují v méně placených oborech a na nižších pozicích. Dopad na výši jejich odměny má i mateřství. Podle průzkumu má však řada žen nižší výdělek i v případě, že vykonávají stejnou práci jako jejich mužští kolegové.

Evropský výbor pro sociální práva žádá, aby Česká republika v příští zprávě informovala o konkrétních opatřeních, která zavedla na podporu rovnosti pohlaví, na překonání genderové segregace na pracovním trhu a na snížení rozdílu mezi platy mužů a žen. Česko musí ECSR rovněž informovat o míře zaměstnanosti mužů a žen a o rozdílech v platech za jednotlivé roky.

Výbor v této souvislosti upozorňuje, že podle Evropské komise (EK) účast žen na pracovním trhu po porodu klesá. V České republice byl v roce 2017 rozdíl mezi zaměstnaností žen, které mají dítě mladší šesti let, a bezdětných žen největší v celé Evropské unii, činil 48,3 procenta. Proto by Česká republika měla do své příští zprávy zahrnout i opatření na podporu žen, zvláště pak těch pečujících o malé děti.

Evropská sociální charta je mezinárodní úmluva o sociálních a hospodářských právech. Československo ji podepsalo v květnu 1992, závazky pak převzala Česká republika. Na plnění dohlíží ECSR, který tvoří 15 členů. Volí je výbor ministrů Rady Evropy, a to na šest let.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP