ÚOHS asi nebude moci ani v budoucnu kontrolovat telefony podnikatelů

Poslanecká sněmovna pravděpodobně neumožní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) získávat údaje z telefonů podnikatelů, které prověřuje. Vláda chtěla tuto možnost prosadit současně se zavedením tzv. evropského kodexu pro telekomunikace. Proti vládnímu návrhu se na jednání Poslanecké sněmovny 9. března postavila většina poslanců.

 

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, by podle vládní předlohy měla umožnit antimonopolnímu úřadu kontrolovat provozní a lokalizační údaje z mobilních telefonů podnikatelů, které prošetřuje. Podle názoru některých poslanců by však tato pravomoc měla zůstat pouze orgánům činným v trestním řízení.

Poslanci se také postavili proti tomu, aby pracovníci Českého telekomunikačního úřadu mohli – kvůli zjišťování příčin narušení signálu – bez dovolení vstupovat na cizí pozemky. Podle nich by to bylo narušením ochrany soukromého vlastnictví. Poslanci napříč politickým spektrem se shodli na tom, že napadané pasáže ze zákona odstraní.

Novela zákona o elektronických komunikacích by měla přinést větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra, kvalitnější tísňovou komunikaci přes SMS nebo zavedení systému výstrahy. Novela obsahuje mimo jiné posílená pravidla, která mají usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Měla by také podpořit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Evropský kodex pro elektronické komunikace má kromě jiného umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Kodex spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích nyní posoudí Hospodářský výbor.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP