Exekutorskou komoru povede do březnového sněmu Jan Mlynarčík

Exekutorskou komoru ČR povede až do nadcházejícího sněmu soudních exekutorů prezidium v čele s prezidentem Mgr. Janem Mlynarčíkem. Funkce viceprezidenta se ujme dlouholetý člen prezidia Mgr. Martin Tunkl. Po náhlém úmrtí bývalého prezidenta Vladimíra Plášila vedl komoru ČR po přechodnou dobu Mlynarčík v postavení viceprezidenta.

Úkolem nového vedení nyní bude především příprava a zajištění organizace březnového sněmu soudních exekutorů, na němž bude voleno nové vedení. V této epidemiologicky složité době se bude jednat o nelehký úkol, obzvláště ve spojení se současným bojem za smysluplnou novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, která je poznamenána nepřeberným množstvím poslaneckých pozměňovacích návrhů, z nichž mnohé mají potenciál vážně narušit vymahatelnost práva v České republice. Přestože tedy mandát nového prezidia Exekutorské komory ČR nebude dlouhý, bude naplněn náročnou a usilovnou činností.

Komora již loni varovala před navrhováním opatření, která mají za cíl omezit vymahatelnost práva, ať už jde o moratorium na exekuce či omezování tzv. mobiliárních exekucí. Ty jsou ale podle komory často jediným nástrojem, jak se věřitel ke svým prostředkům může dostat.

Zdroj: EK ČR; ČTK
Foto: EK ČR

Go to TOP