Evropská vzdělávací platforma je otevřena i pro české advokáty

Česká advokátní komora získala prostřednictvím Rady evropských advokátních komor – CCBE informace o nové Evropské vzdělávací platformě:

Česká advokátní komora získala prostřednictvím Rady evropských advokátních komor – CCBE informace o nové Evropské vzdělávací platformě: The European Training Platform (ETP) – European Commission (europa.eu), jejíž vyhledávač mohou začít „testovat“ i čeští advokáti.

Cílem Evropské vzdělávací platformy, která se před nedávnem stala součástí portálu Evropské komise e-Justice, je umožnit právnickým profesím přístup ke vzdělávacím kurzům zaměřeným na právo EU nebo s ním souvisejícím.

„Jde tedy o komplexní vyhledávací nástroj, který aktuálně umožňuje právním profesionálům vyhledat kurzy v oblasti práva EU, poskytovatele vzdělávání a též materiály pro samostudium,“ představuje platformu vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M.

Dobrou zprávou pro všechny advokátky a advokáty, kteří by platformu chtěli vyzkoušet, je to, že ETP je coby vyhledávací nástroj přehledný a jednoduchý. Uživatel může využít různých kritérií, dle kterých si pak vyhledá kurz či seminář, který mu obsahově a jazykově vyhovuje. Vyhledávat je tedy možné podle tematické skupiny, cizího jazyka, země či poskytovatele vzdělávání.

ETP je nyní v testovací fázi a je otevřena ověřeným poskytovatelům vzdělávání na úrovni EU, konkrétně: ERA – Akademie evropského práva (Academy of European Law), EIPA – Evropský institut veřejné správy (European Institute of Public Administration), EJTN – Evropská soudní síť pro další vzdělávání (European Judicial Training Network) a EUI – Evropský univerzitní institut (European University Institute), jejichž kvalita byla uznána EU (jedná se např. o příjemce ročních provozních grantů, jak je uvedeno v programech financování EU). Díky finanční podpoře EU přispívá Evropská komise na ETP školicími materiály nebo příručkami.

Po skončení testovací fáze prozkoumá Evropská komise možnost otevřít ETP i dalším poskytovatelům vzdělávání, aby se mohli zaregistrovat a inzerovat svoji nabídku seminářů nebo kurzů zaměřenou na právo EU nebo na vnitrostátní témata, která právo EU nebo přeshraniční prvky zahrnují,“ doplňuje JUDr. Indruchová.

Další informace o obsahu Evropské vzdělávací platformy a jejích funkcích jsou pro zájemce k dispozici v uživatelské příručce v anglickém jazyce.


Zdroj: ČAK
Foto: https://webgate.ec.europa.eu/; www.canva.com

Go to TOP