Sněmovna začne projednávat novelu trestně právních předpisů

Komerční šíření materiálů k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí bude zřejmě trestné. Na základě doporučení Ústavně-právního výboru by na své nadcházející schůzi měla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválit několik pozměňovacích návrhů v novele trestního řádu a zákoníku, které se týkají alternativních trestů. Výbor odhlasoval i zapracování dalších poslaneckých úprav – zavedena by mohla například být stálá zbraňová amnestie nebo terapeutické programy pro rizikové řidiče.

 

V souladu s předlohou by se proti trestním předpisům provinila osoba, která by vyrobila, dovezla, nabídla, veřejně zpřístupnila, uvedla do oběhu nebo prodala dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba by činila tři roky odnětí svobody, nejvyšší dokonce až šest let. Trestné by nebylo podle úpravy využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Úpravu prosazuje skupina poslanců v reakci na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše. Jak poslanci uvádějí, není v současné době možné prodej těchto věcí postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus.

Ústavně-právní výbor také doporučil trvalou zbraňovou amnestii. Osoba, která by dobrovolně odevzdala nelegálně drženou zbraň, by podle návrhu díky účinné lítosti nečelila stíhání za nedovolené ozbrojování.

Další poslanecká změna se pak týká možnosti soudu uložit řidiči povinnost absolvovat terapeutický program.

V souladu s novelou by také nově mohli ředitelé věznic získat zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívat vězeňskou výpočetní techniku pro vzdělávání. V této souvislosti by se zejména mělo vyjasnit to, kdo využívání počítačů povoluje. „Pravomoc ředitele věznice bude přispívat ke zpřístupnění a zkvalitnění formálního vzdělání pro odsouzené ve výkonu trestu a obviněné ve vazbě,“ je uvedeno ve zdůvodnění úpravy, kterou Ústavně-právní výbor též podpořil.

Bez stanoviska výboru budou poslanci hlasovat o zpřísnění trestu za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Za ně hrozilo až osm let odnětí svobody namísto čtyř let. Poslanci úpravu zdůvodňují tím, že předmětem nátlaku bývá i samo těhotenství ženy, kdy je nucena k tomu, aby podstoupila legální potrat. Postoj výboru ale znamená, že návrh na plénu dostatečnou podporu pravděpodobně nezíská.

Norma by měla upravovat i postavení a pravomoci pracovníků Probační a mediační služby. Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů, mezi něž patří například obecně prospěšné práce, je nyní podle Ministerstva spravedlnosti příliš formalistický. Problém vidí také v tom, že soudy nereagují dost rychle na zprávy Probační a mediační služby. Navrhované změny mají tyto prodlevy, které současný systém vytváří, odstranit. Do předlohy budou patrně vloženy i další procesní úpravy.

Změnu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, by měla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat na své první letošní schůzi, která začne v úterý 19. ledna 2021.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP