ÚOHS doplňuje členy rozkladových komisí. Nominováni můžete být i Vy

Dne 17. prosince 2020 požádal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Českou advokátní komoru o nominaci kandidátů na členy rozkladových komisí ÚOHS. Při ÚOHS působí celkem tři rozkladové komise, Česká advokátní komora má možnost nominovat tři osoby do rozkladové komise pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a po jedné osobě do rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a do rozkladové komise pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly.

 

Kandidát musí splňovat alespoň tyto kvalifikační požadavky ÚOHS

  • ukončené vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického směru – magisterského typu,
  • 10 let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje,
  • 5 let praxe v oblasti veřejných zakázek (pro rozkladovou komisi na úseku dozoru nad zadáváním veřejných zakázek) nebo hospodářské soutěže či ve správním právu a právu správního trestání (pro rozkladové komise na úseku ochrany hospodářské soutěže a na úseku přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly),
  • bezúhonnost a vysoká míra morální integrity.

 

Česká advokátní komora vyzývá zájemce zejména z řad advokátů, kteří by chtěli být nominováni do některé z výše uvedených rozkladových komisí, aby nejpozději do čtvrtka 7. ledna 2021 doručili České advokátní komoře (osobně či poštou na adresu Národní 16, 110 00 Praha 1, nebo do datové schránky n69admd anebo e-mailem na adresu sekretariat@cak.cz)

  • svůj profesní životopis prokazující splnění shora uvedených kvalifikačních požadavků ÚOHS,
  • informaci, zda má zájemce bezpečnostní prověrku, případně na jaký stupeň utajení,
  • sdělení, do které rozkladové komise ÚOHS navrhuje zájemce svou nominaci,
  • souhlas zájemce s tím, že jeho jméno a profesní informace budou v případě nominace umístěny na webu ÚOHS.

O nominacích kandidátů rozhodne představenstvo České advokátní komory na své schůzi, která se bude konat 11. a 12. ledna 2021.

 

Redakce AD
Foto: uohs.cz

 

 

Go to TOP