Vláda schválila návrh „lex covid justice“, prodlouží hlasování na dálku o půl roku

Vláda dnes schválila návrh zákona z pera Ministerstva spravedlnosti, kterým se prodlužuje možnost právnických osob rozhodovat distančně nebo per rollam až do 30. června 2021. Tzv. lex covid justice (zákon č. 191/2020 Sb.) tuto možnost právnickým osobám poskytoval pouze do konce roku 2020.

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19, kdy jsou přijímána opatření, kterými se omezuje setkávání osob ve vnitřních prostorách budov. V takovém případě je ohroženo řádné fungování právnických osob, neboť nejvyšší orgán nemůže rozhodovat. Některé právnické osoby, například obchodní korporace nebo společenství vlastníků jednotek, mívají i stovky či tisíce členů nejvyšších orgánů. Je zřejmé, že takové množství osob se za stávajících opatření nemůže setkat prezenčně.

Předložený návrh zákona plánuje prodloužit možnost orgánů právnických osob rozhodovat jiným způsobem než prezenčně na zasedání, i když by takovou možnost nepřipouštělo zakladatelské právní jednání právnické osoby,“ uvedla ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová. „V první řadě mohou právnické osoby i nadále rozhodovat s využitím technických prostředků, tedy distančně, například formou videokonference či telekonference. V takovém případě se zasedání orgánu koná, avšak někteří či všichni členové jsou přítomni jen vzdáleně. Druhou možností je rozhodovat mimo zasedání orgánu v písemné formě, tzv. per rollam. Tehdy se zasedání orgánu vůbec nekoná, celý proces rozhodování probíhá pouze písemně, a to buď v listinné (např. poštou) či v elektronické formě (např. prostřednictvím datových schránek, e-mailů),“ doplnila ministryně.

Výše uvedených možností rozhodování mohou využít všechny právnické osoby bez omezení, tedy nikoli jen obchodní společnosti, ale například i spolky, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, veřejné vysoké školy nebo nadace.

Záměrem je přijmout uvedená opatření co nejrychleji, ideálně do konce roku 2020, aby měly právnické osoby jistotu ohledně způsobu rozhodování orgánů. Proto by měl být zákon projednáván ve stavu legislativní nouze. Účinnosti by pak měl zákon nabýt dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti; ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP