Za personální krize by mohli Vězeňské službě pomáhat policisté

Na svém zasedání 30. listopadu schválila vláda novelu zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, podle které by za personální krize mohli ve věznicích vypomáhat příslušníci Policie ČR. Do Sněmovny pošle kabinet i návrh na novelu zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, umožňující zvýšit počet balíčků pro vězně v době mimořádných opatření, která – jako nyní kvůli pandemii onemocnění Covid-19 – omezují kontakt vězňů s příbuznými. Informoval o tom tiskový odbor Úřadu vlády.

 

Ministerstvo spravedlnosti k materiálu o možnosti posílení Vězeňské služby připravenému pro jednání kabinetu přiložilo také návrh vyhlášky, podle které by policisté ve věznicích nosili na rukávu uniformy pásku s nápisem „Vězeňská služba“.

Novela zákona o výkonu trestu uvádí, že není-li možné ve věznici uskutečňovat návštěvy po dobu delší než jeden měsíc, může ředitel věznice stanovit, že obvinění mají právo přijmout více balíčků než jeden nanejvýš pětikilogramový za čtvrt roku, nejvýš ale jeden balíček za měsíc. Omezení se nevztahuje na balíčky obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk a časopisy a hygienické potřeby a na balíčky obsahující věci pro potřeby dítěte, které má ve výkonu vazby jeho matka u sebe.

Ani jeden z návrhů norem nebyl uveden na oficiálním programu jednání vlády. V knihovně připravované legislativy k nim Ministerstvo spravedlnosti nepřipojilo obvyklou předkládací a důvodovou zprávu. Materiály byly do knihovny vloženy v den jednání vlády, 30. 11. 2020.

Návrh novely zákona o Vězeňské službě i novela zákona o výkonu trestu počítají s nabytím účinnosti dnem následujícím po dni jejich vyhlášení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP