MZd vydalo nové „opravné“ mimořádné opatření s novým odůvodněním

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 23. listopadu 2020 mimořádné opatření o používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének. Reagovalo tak na chybu, které se dopustilo v pátek 20. listopadu, kdy zveřejnilo „opravné“ mimořádné opatření s totožným zdůvodněním, jaké bylo v předchozím dokumentu z 19. října. Toto mimořádné opatření z 19. října ke dni 21. listopadu 2020 zrušil svým rozsudkem sp. zn. 18 A 59/2020 z 13. 11. 2020 kvůli nedostatečnému odůvodnění Městský soud v Praze.

Nové odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek je velmi podrobné. První část odůvodnění je téměř shodná. Na dalších stranách, v souladu s požadavky MS v Praze, MZd opatření detailně vysvětluje.

Nově resort v úvodu odůvodnění shrnuje přijatá opatření a popisuje stav epidemie v ČR. „Jakkoliv se situace zlepšuje, je i nadále závažná a další potřebné zlepšování, tedy snižování počtu nově nakažených, lze dosáhnout jen trváním série protiepidemických opatření,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví.

V nové části odůvodnění MZd podrobně a s odkazy na domácí i zahraniční odborné práce popisuje nutnou infekční dávku viru pro přenos nákazy vzduchem či aerosolem nebo existenci takzvaných superpřenašečů, kteří virus vylučují více než jiní lidé, nebo lidí bez příznaků. Zmiňuje se také o tom, že rouška primárně chrání okolí toho, kdo ji nosí. Potřebu nosit roušky i ve venkovních prostorách odůvodňuje odkazem na americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC). Ministerstvo v dokumentu také zdůvodňuje konkrétní výjimky, které z nošení roušek udělilo, a proč.

Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku, v pátek 13. listopadu. Úřad ho podle soudu nedostatečně odůvodnil. Použil původní argumenty, přitom tehdejší pravidla zpřísnil. Soud rozhodl, že opatření se ruší k sobotě 21. listopadu. V pátek 20. listopadu poslalo MZd soudu znění nového opatření odsouhlaseného vládou. Mimořádné opatření MZd z 20. listopadu 2020 však opět obsahovalo nedostatečné zdůvodnění, které ve svém rozsudku napadl MS v Praze. Na tuto skutečnost upozornila ministerstvo i redakce Advokátního deníku, úřad následně svou chybu napravil a vydal opatření nové.

Mimořádné opatření MZd č. j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN z 23. listopadu najdete i ZDE.

 

Zdroj: MZd, ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP