Poslední příležitost přihlásit se do soutěže Evropské právo v praxi!

Evropská akademie práva (ERA) a Rada evropských advokátních komor (CCBE) organizují soutěž advokátních koncipientů na téma Evropské právo v praxi. Na registraci pro druhý termín této soutěže, která proběhne ve dnech 4. – 5. února 2021 v německém Trevíru, už zbývá jen několik dní, takže pokud jste o účasti uvažovali, už neváhejte, abyste poslední šanci nepropásli.

Hlavním záměrem soutěže je propojit budoucí advokáty z různých evropských zemí v počáteční fázi odborné přípravy a umožnit jim tak sdílet společné hodnoty, výměnu zkušeností a diskutovat o nových pohledech v oblastech společného zájmů. Budování skutečné evropské právní kultury a podpora spolupráce mezi advokáty z různých členských států přispěje k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU.

Soutěžit bude dvanáct týmů tří advokátních koncipientů/mladých advokátů (36 účastníků pro jednu soutěž). V rámci 1,5 dne soutěže budou probíhat čtyři souběžné čtvrtfinále, dvě semifinále a finále se dvěma nejlepšími zbývajícími týmy. Na každé úrovni bude třeba zvládnout jiný úkol, který může mít formu písemného zpracování právní otázky, vyjednávacího cvičení nebo ústní debaty s jiným týmem před porotou. Každý tým si připraví nezávisle písemný příspěvek a ústní prezentaci.

Soutěžící budou nominováni národními komorami, ale neutvoří národní týmy. Aby se posílil nadnárodní charakter soutěže, týmy budou složeny z kandidátů z různých členských států s různými právními tradicemi; rozdělení do týmu bude mít na starosti vedoucí projektu soutěže.

Všichni účastníci získají certifikát o absolvování soutěže, roční členství zdarma pro „přátele“ Nadace ERA, které zahrnuje řadu výhod, jako např. slevu na vzdělávací akce ERA. Oba týmy finalistů obdrží voucher k účasti na konferenci ERA dle svého výběru.

Podmínky pro účast v soutěži:

  1. Soutěž je určena advokátním koncipientům v zemích, kde není povinné vstupní vzdělávání advokátních koncipientů, tak nově zapsaným mladým advokátům (max. do 5 let praxe)
  2. Účastníky soutěže nominuje národní advokátní komora, a to na základě žádosti potenciálního soutěžícího – advokátního koncipienta.
  3. Advokátní koncipienti předloží své CV v anglickém jazyce, ze kterého lze zjistit, zda splňují podmínky účasti v soutěži a krátký motivační dopis, taktéž v anglickém jazyce.


V případě zájmu zašlete své CV a stručný motivační dopis v anglickém jazyce nejpozději do 20. června 2020 k rukám Mgr. Veroniky Slováčkové na:
slovackova@cak.cz.

ČAK nominuje v 1. kole max. 3 advokátní koncipienty pro účast v soutěži a zároveň uhradí registrační poplatky ve výši 236 EUR. Účastníci nominovaní národní advokátní komorou budou mít v rámci určitého limitu hrazeny též cestovní náklady a náklady na ubytování.

Registrace pro první kolo soutěže bude ukončena 1. července 2020. Po ukončení registrace se uskuteční konečný výběr a nominace soutěžících, které provede ERA se CCBE. Samotná nominace advokátního koncipienta Českou advokátní komorou tudíž nezaručuje přímo nominaci advokátního koncipienta k účasti v soutěži!

Advokátní deník detailně informoval o předcházejícím ročníku a zveřejnil autentickou reakci jeho českého účastníka.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ERA

Go to TOP