Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření o nošení roušek

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pátek 20. listopadu 2020 mimořádné opatření. j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN) o používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví doc. MUDr. Jana Blatného. Ph.D., po zasedání kabinetu. Opatření nahrazuje dokument, který ke dni 21. listopadu 2020 zrušil svým rozsudkem sp. zn. 18 A 59/2020 z 13. 11. 2020 kvůli nedostatečnému odůvodnění Městský soud v Praze.

Ministr Blatný uvedl, že Legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví připravil materiál, který reaguje na požadavky Městského soudu v Praze. „Byl mu doručen a vláda to odsouhlasila, my jsme čekali na souhlas vlády s tímto opatřením. Věřím, že jsme podali dostatečné vysvětlení,“ řekl doc. MUDr. Blatný, Ph.D.

Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020, čj. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, kterým Ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v České republice, před týdnem. Úřad ho podle soudu nedostatečně odůvodnil. Použil původní argumenty, přitom tehdejší pravidla zpřísnil. Soud rozhodl, že opatření se ruší k sobotě 21. listopadu, Ministerstvo zdravotnictví tak mělo do tohoto dne čas přijmout nové opatření bez vad.

Jak je však patrné při srovnání obou dokumentů, mimořádného-opatření-z-21-10-2020 a opravného“ mimořádného-opatření-platného-od-21-11-2020, odůvodnění používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jsou totožná. Na vyjádření Ministerstva zdravotnictví čekáme. Pokud by však uvedené potvrdilo, pak by to znamenalo, že nedostatky v odůvodnění, které Městský soud  v Praze Ministerstvu zdravotnictví vytýkal, odstraněny nebyly a požadavky uvedené ve výše uvedeném rozsudku Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo.

 

Zdroj: ČTK, MZd
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP