Jubilejní 20. ročník semináře o americkém právu bude jiný

John Marshall Law School, Chicago (na snímku) a Česká advokátní komora zvou mladé advokáty a advokátní koncipienty na tradiční týdenní seminář o americkém právu, který se bude konat ve dnech 4. – 9. prosince 2020, ale pozor online!

Vzhledem k letošní nepříznivé situaci jsme se organizátoři rozhodli uspořádat 20. ročník oblíbeného JMLS semináře online formou! Seminář se bude konat každý den od 15:00 do 20:30 hodin (s ohledem na odlišná časová pásma Praha-Chicago), s výjimkou prvního dne, kdy se uskuteční seznamovací večer 18:00 – 20:00 hod a posledního dne, kdy budou přednášky zakončeny závěrečnou diskuzí o semináři od 15:00 do 20:00 hodin.

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského prostředí, zároveň pak prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právního poradenství, managementu advokátních kanceláří atd. Přednášky zajišťují profesoři z John Marshall Law School, advokáti a další odborníci z praxe ze Chicaga. Přednášky budou proloženy interaktivními částmi výuky, které účastníkům poskytnou příležitost nejen diskutovat o tématech s jednotlivými lektory, ale rovněž navázat pracovní kontakty s kolegy.

Celý seminář probíhá v anglickém jazyce a za jeho řádnou účast obdrží účastníci certifikát. Advokátům se bude seminář započítávat do „celoživotního vzdělávání“ celkem za 10 kreditů, koncipientům jako 1 celodenní seminář (na základě prezenční listiny z platformy, v níž se seminář uskuteční).

Registrační poplatek činí jak pro advokáty, tak koncipienty 1 000 Kč.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 23. listopadu 2020 e-mailem na adresu: slovackova@cak.cz.

Více informací o přihlášce i programu ZDE.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: John Marshall Law School

Go to TOP