MV navrhuje právně zakotvit distanční zasedání zastupitelstev

Ministerstvo vnitra navrhuje kvůli koronavirové epidemii právně zakotvit distanční formu zasedání zastupitelstev a rad. Nově by tak členové neměli povinnost se jednání přímo účastnit, mohli by místo toho využít technické zařízení pro přenos obrazu a zvuku. Podle ministerstva vnitra se zastupitelé dálkově scházejí již nyní, chybí ale výslovná úprava v zákonech o obcích, krajích a hlavním městě.

Kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a opatřením upravujícím počty lidí na hromadných akcích začali zastupitelé využívat v daleko širší míře možnost distanční účasti. „S tím vyvstala potřeba – zejména z důvodu právní jistoty – tuto účast jednoznačně a výslovně upravit v příslušných právních předpisech,“ uvedlo ministerstvo. V zákonech pak navrhlo ukotvit i možnost účastnit se dálkově i pro veřejnost.

Podmínkou pro distanční jednání zastupitelstva by podle úřadu mělo být to, že tuto možnost připouští jeho jednací řád. „Jinak řečeno musí být předem stanoveno, že je distanční účast přípustná a za jakých podmínek. Obec i jednotliví členové orgánů se tak mohou na distanční účast předem připravit,“ napsalo ministerstvo v důvodové zprávě. Zastupitelé se pak podle návrhu musí k jednání připojit tak, aby zvukový i obrazový přenos byl obousměrný, aby mohl hlasovat, vyjadřovat se k jednotlivým projednávaným bodům a podávat návrhy.

Návrh zakotvuje možnost dálkové účasti pouze u jednání zastupitelstev a schůzí rady. Neupravuje jednání výborů zastupitelstva a komisí rady. Podle ministerstva to není potřeba vzhledem k tomu, že nemají rozhodovací pravomoci a vykonávají především kontrolní činnost.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP