O post soudce Evropského soudu pro lidská práva se uchází sedm zájemců

Aleš Pejchal

Do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se Ministerstvu spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců. Ústní pohovory před komisí absolvují příští měsíc. Nový soudce za Českou republiku by měl do funkce ve Štrasburku nastoupit od listopadu příštího roku. Nahradí JUDr. Aleše Pejchala (na snímku), kterému skončí devítiletý mandát.

Kandidáti mohli zasílat své přihlášky do 30. září. „Ministerstvo spravedlnosti obdrželo ve stanovené lhůtě sedm kandidatur. Po jejich přezkoumání shledalo, že všichni uchazeči splňují stanovené předpoklady a mohou být pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí,“ uvedl jeho mluvčí Vladimír Řepka a dodal, že jména uchazečů ministerstvo nesděluje.

Výběrová komise na základě ústních pohovorů zvolí tři nejvhodnější kandidáty. Jejich seznam musí následně odsouhlasit panel zřízený Výborem ministrů Rady Evropy, poté jej bude schvalovat česká vláda. „Samotnou volbu jednoho soudce za ČR z kandidátní listiny schválené vládou provede Parlamentní shromáždění Rady Evropy,“ doplnil mluvčí.

ESLP projednává případy, které se týkají porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zájemci o funkci musí být českými občany. Měli by také aktivně ovládat oba jednací jazyky soudu, tedy angličtinu a francouzštinu. Kromě vysokého morálního charakteru musí splňovat i podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z českých nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu, případně být uznávanými právníky.

Zdroj: ČTK
Foto: ESLP; redakce AD

Go to TOP