Pro potírání nelegálního dovozu odpadů do ČR je třeba lepší právní úprava

K potírání nelegálního dovozu odpadu do České republiky je zapotřebí lepší spolupráce mezi policií a orgány ministerstva životního prostředí, specializace policistů a státních zástupců na problematiku enviromentální kriminality a lepší právní úprava. Vyplývá to ze Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady, kterou na roky 2021 a 2023 připravilo ministerstvo vnitra. Dokument má v pondělí projednat vláda.

„V oblasti nelegálního nakládání s odpady, tj. v nelegálním dovozu odpadu do České republiky ze zahraničí, byla v roce 2019 zaznamenána zvýšená aktivita organizovaných skupin,“ napsalo v dokumentu Ministerstvo životního prostředí. Podle něj je nesnadné viníky postihovat, protože často převádějí vlastnictví odpadu na takzvané bílé koně.

Zároveň tresty za trestný čin neoprávněné nakládání s odpady jsou v porovnání s tresty za jinou majetkovou kriminalitu nízké. Například pokud nelegálním dovozem odpadu získají pachatelé prospěch nad pět milionů korun, hrozí jim roční až pětileté vězení. Za krádež, zpronevěru či podvod se stejným prospěchem může viník skončit ve vězení až na deset let.

„Trestní ani správní právo neplní nápravnou funkci,“ uvádí se ve strategii. Kompetence – povolování, kontrola, ukládání nápravných opatření, trestání – jsou rozděleny mezi mnoho orgánů. Například pravomoc nařídit sanaci má v některých případech instituce, která ji musí uhradit ze svého rozpočtu. Není proto ochotná ji nařizovat. Dalším problémem je podle ministerstva nesnadné uplatnění nároku na náhradu škody.

Kriminalita týkající se nelegálních odpadů nemá podle ministerstva ustálenou judikaturu. Do budoucna by podle něj bylo třeba přesně rozlišit, kdy jde o přestupek a kdy o trestný čin. Případy se totiž většinou řeší ve správním řízení a policisté se k nim dostanou až pozdě. Policie by také potřebovala přístup k informačnímu systému MŽP v oblasti odpadového hospodářství.

Jelikož se v trestní rovině mnoho případů neoprávněného nakládání s odpady neřeší, chybí na některých státních zastupitelstvích žalobci, kteří by se na problematiku specializovali. Také policisté nemají s kauzami tolik zkušeností. Ministerstvo proto navrhuje, aby v příštích letech vznikla síť specializovaných státních zástupců a síť policejních odborníků v oblasti trestné činnosti poškozující životní prostředí.

Mezi další opatření v boji proti kriminalitě týkající se odpadů zařadilo ministerstvo vytvoření meziresortního týmu a dohod o spolupráci všech orgánů, které se problematikou zabývají, vytvoření metodiky, lepší vzdělávání a informovanost veřejnosti.

Za loňský rok odhalili celníci 45 případů porušení předpisů přeshraniční přepravy odpadů a zadrželi 974 tun nelegálně dovezeného odpadu, což byl proti roku 2018 trojnásobný nárůst. Letos do května zadržela celní správa 416 tun, auta s dalšími stovkami tun odpadu odhalila při kontrolách po skončení jarního nouzového stavu.

Nelegálně dovážený odpad podle celníků nejčastěji pocházel z Německa a Itálie, Česká republika sloužila buď jako cílová stanice, nebo jako tranzitní země.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP