NSS při přezkumu pokuty za pořad Kauzy J. Soukupa zkritizoval práci RRTV

Nejvyšší správní soud se zabýval pokutou, kterou dostala Televize Barrandov od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za odvysílání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. V tomto pořadu ze dne 12. 9. 2018 prý televize prezentovala pouze jeden vyhraněný pohled na problematiku působení nadnárodních společností v České republice a na státní investiční a dotační politiku. Šlo především o sporné výroky moderátora ve vztahu ke společnosti ŠKODA AUTO. Za přestupek podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání proto Rada uložila televizi pokutu ve výši 400 000 Kč.

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze, který letos v únoru rozhodnutí Rady zrušil. Nejvyšší správní soud předně upozornil na vnitřní rozpornost a neurčitost rozhodnutí Rady. Soud vzal dále v potaz, že pořad Kauzy Jaromíra Soukupa je pořadem publicistickým, ve kterém moderátor představuje svůj názor na určitou spornou problematiku. Míra tolerance vůči případným prohřeškům proti zákonem požadovaným zásadám objektivity a vyváženosti bude různá v závislosti na tom, půjde-li o pořad publicistický, či o zpravodajskou relaci. U publicistiky jsou požadavky objektivity a vyváženosti kladené zákonem na provozovatele televizního vysílání jiné než u zpravodajství.

Soud rovněž zkritizoval Radu za to, že se zcela odmítla zabývat pravdivostí informací, které Jaromír Soukup v pořadu přednesl. „Jakkoliv se občas uvádí, že dnešek je dobou „post-faktickou“, Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že na správnosti (a tedy pravdivosti) informací i dnes záleží,“ uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn.

„Nelze jistě spravedlivě požadovat po Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby ověřovala každou spornou informaci, která v pořadu zazněla. Lze ale požadovat, aby Rada vzala do úvahy správnost informací přinejmenším tam, kde jde o údaje všeobecně známé nebo snadno dohledatelné, nota bene v situaci, kdy sama televize jejich pravdivost v řízení před Radou prokazovala. Rada tedy opravdu pochybila, neboť se přesností (pravdivostí) prezentovaných informací za těchto specifických podmínek odmítla zabývat“, uzavřel soudce Kühn.

Rozsudek NSS se sp. zn. 10 As 100/2020 a je dostupný zde.

Zdroj: NSS
Foto: AD

Go to TOP