Platnost zbrojních průkazů asi zůstane desetiletá

Platnost zbrojních průkazů asi zůstane desetiletá. Policie ale bude nejméně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné podmínky. Sněmovní bezpečnostní výbor tak chce upravit vládní novelu o zbraních, která měla zkrátit platnost průkazu na pět let a zavádí také kvůli sporné evropské směrnici nové kategorie zbraní.

K vládní předloze přijali poslanci celkový pozměňovací návrh, který dopady směrnice zmírňuje. Úprava navíc umožní používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které nyní patří mezi zakázané doplňky zbraní.

Členové výboru podpořili také některé pozměňovací návrhy. Norma by například výslovně konstatovala, že lidé mají právo nabývat, držet a nosit zbraň za podmínek stanovených zákonem. Úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, by musely mít trezory pro jejich uložení. U poslanců naopak narazila úprava, podle které by se i veřejně na střelnici mohly učit zacházet se zbraní děti mladší deseti let, ale jen v případě, že výuku by prováděl rodič.

Bezpečnostní výbor doporučil plénu schválit i navazující poslanecký návrh nového zákona, který by zavedl dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Do vládní novely chce výbor vložit zhruba půlroční zbraňovou amnestii, v jejímž rámci by mohla být zbraň i legalizována.

Poslanecká předloha obsahuje také zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Zákaz by zahrnoval i jejich vyzbrojování a účast v nich.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP