Předseda NS věří, že Etický kodex soudců bude akceptovaný do konce roku

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., věří, že nový Etický kodex soudců, na němž spolupracoval s dvacítkou dalších soudců ze všech stupňů soudní soustavy, bude plošně akceptovaný nejpozději do konce letošního roku. Vzhledem k tomu, že kodex není závazná norma nebo předpis, nemusí být formálně schvalován, k akceptaci postačí projednání soudcovskými radami. Výhledově by měl být kodex přístupný veřejnosti na webech jednotlivých soudů.

 

Etický kodex soudců vychází z pravidel dříve vytvořených Soudcovskou unií. Ta jsou však závazná jen pro členy unie. Kodex zahrnuje také zásady zakotvené přímo v zákoně o soudech a soudcích, nestanovuje nová pravidla.

„Je to pouze shrnutí toho, jak bychom se měli chovat, jak to cítíme, vše položené na jeden papír, aby si to mohli přečíst i účastníci řízení,“ řekl Petr Angyalossy, který je ve funkci předsedy NS od května.

Postupné uvádění kodexu do života zbrzdila pandemie onemocnění Covid-19. V září se měli v Brně sejít zástupci všech soudcovských rad, předseda NS Angyalossy se ale kvůli epidemiologickým rizikům rozhodl akci zrušit. Neuskutečnilo se ani plánované plénum Nejvyššího soudu, které ze stejných důvodů také ještě nemohlo kodex projednat.

Nová vlna nákazy prozatím odkládá také další iniciativu předsedy NS, jež se týká potenciálních žalob na stát kvůli restriktivním koronavirovým opatřením z letošního jara. JUDr. Angyalossy plánoval uspořádání workshopu, na němž by si specialisté z Nejvyššího soudu a obvodních soudů v Praze, které budou žaloby převážně řešit, vyměnili názory i zkušenosti a zamysleli se nad možným uplatňováním dosavadní judikatury na nové žaloby. Podle Petra Angyalossyho nemá být výstupem workshopu „manuál“ nebo závazná metodika pro posuzování žalob, má se spíše jednat o výměnu zkušeností a podnícení diskuse. Vzhledem k okolnostem se akce nejspíš uskuteční formou videokonference.

„Jde o to, v jaké míře je dosavadní judikatura využitelná na tyto nové případy, které kvůli koronavirové pandemii mohou vznikat,“ řekl JUD. Angyalossy. Jak dále uvedl, žádná smršť žalob kvůli jarním restrikcím zatím k soudům nedorazila, má informace o jednotkách žalob.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Martin Strachoň / Wikimedia Commons / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

 

Go to TOP