Novela zákona o pozemkových úpravách umožní reagovat na klimatické změny

Jednoduché pozemkové úpravy nebudou v širší míře vyžadovat výměny nebo převody vlastnictví pozemků, vodohospodářská opatření k ochraně před suchem se nově budou moci provádět ve více na sebe navazujících katastrálních územích. To vše a další novinky zahrnuje návrh novely zákona č. 217/1997 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který v pátek 18. září schválili poslanci Sněmovny Parlamentu ČR.

 

Ustanovení zákona, které se týká vlastníků lesů nebo sadů na pronajatých státních pozemcích, Sněmovna zrušila. Státní pozemkový fond nebude povinen prodat tyto pozemky majiteli trvalého porostu, který o to požádá. Nájemci budou moci pozemky získat až na základě nabídky fondu, přičemž jejich předkupní právo zůstane zachováno.

Upraven byl také bezúplatný převod náhradních pozemků při restitucích. Oprávněné osoby budou mít na podpis smlouvy dva týdny, pokud lhůtu nedodrží, nebude pozemkový úřad smlouvou vázán.

Podle zdůvodnění předkladu normy umožňují pozemkové úpravy navrátit krajině ekologickou stabilitu a zmírnit dopady eroze tím, že se pozemky v určitém katastru nově uspořádají. Novela by měla zajistit, že bude možné těmito úpravami reagovat na klimatické změny. Stávající právní úprava totiž neumožňuje efektivně řešit vodohospodářská a ekologická opatření ani opatření k ochraně půdy.

Na propojení úprav bude dohlížet ústředí Státního pozemkového úřadu. „Ústředí posoudí a vyhodnotí v kontextu s regionálními potřebami a průzkumy terénu důvodnost a účelnost spojení více celých katastrálních území do obvodu pozemkových úprav,“ stojí v důvodové zprávě. Návrh novely zákona také uvádí, že pokud obec po dokončení společných zařízení získá státní majetek, nesmí jej prodat soukromníkovi bez souhlasu ústředí.

Sněmovna odmítla návrh, podle něhož by vlastníci pozemků museli oznamovat Státnímu pozemkovému úřadu provedení meliorace. Státní pozemkový úřad by měl být naopak povinen na žádost majitele pozemku zjistit, zda v něm v minulosti byly meliorační trubky k odvodu vody umístěny.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP