Ivo Keisler, Andrej Lobotka, Lenka Kotulková: Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 320 stran, 639 Kč.

Nová kniha spoluautorů Ivo Keislera, Andreje Lobotky a Lenky Kotulkové pod názvem Covid-19: Přijatá opatření a náhrady újmy prezentuje nejen české odborné veřejnosti dosavadní poznatky ve vztahu k přijatým opatřením a náhradě újmy v důsledku covid-19. V publikaci se lze přitom setkat mj. s pasážemi, kde autoři seznamují čtenáře i se souvisejícími oblastmi, např. co je covid-19, či jak se koronavirus šířil po světě a České republice. Neméně zajímavé může být vlastní srovnání opatření uplatňovaných v sousedních státech, včetně četných odkazů. Neméně významná je i samostatná pasáž se vzory jednotlivých podání žalob, které autoři do publikace rovněž zařadili.

Publikaci lze hodnotit jako velice přínosnou v době, kdy vydaná opatření mohla působit nekoncepčně či nepřehledně. Prostřednictvím této knihy se tak čtenář může lépe zorientovat v nezřídka nepřehledném právním systému opatření či ve způsobech, jakým by měl přistoupit i k náhradě újmy, která se může v návaznosti na způsob vydání opatření lišit. Autoři přitom trefně po­ukazují, že ve vlně opatření se mají problém zorientovat i sami právníci, natož právní laik. Jako velice vítanou lze posoudit část publikace týkající se náhrady újmy, kde lze vyzdvihnout přehledný popis rozdílů v odpovědnosti za újmu v návaznosti na vydané opatření dle zákona o ochraně zdraví či dle krizového zákona. Tato kniha tak může být vítanou rukojetí právě i pro právní laiky.

Publikace přichází v pravou chvíli v návaznosti na potřebu odborné pomoci po době, kdy potřebná právní jistota chyběla. Konečně tato kniha je odrazem přístupů v době nečekané situace spojené s covid-19, a může tak být vodítkem i pro budoucí neočekávané situace globálního charakteru.

Ačkoliv je tato publikace vydaná k právnímu stavu ke dni 19. 5. 2020, přičemž dochází neustále k vývoji této problematiky, lze ji posoudit jako nadčasovou. Shrnutí dosavadních odborných názorů a současně i přístupů Ústavního soudu k obdobné problematice činí z této publikace vítaný zdroj poznání jak pro úřední osoby, podnikové právníky, advokáty, tak i pro samotné soudce, do jejichž posouzení vliv covid-19 může zasahovat. To vše ve svém důsledku v době právní nejistoty pomáhá se lépe zorientovat a připravit se na případná budoucí omezení, jež navíc mohou přijít s tzv. druhou vlnou covid-19 v ČR.

Závěrem je nutné ocenit zejména to, jak pohotově autoři publikace zvládli zkompletovat takové množství informací za poměrně krátkou dobu. Vzhledem k charakteru publikace bude navíc odbornou veřejností vždy vítaná reedice, kde by autoři dále mohli zohlednit následný vývoj a mohli doplnit publikaci o další praktické příklady, které jsou velmi žádoucí.

 

Mgr. NIKOLA JÍLKOVÁ, advokátka a doktorandka na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP