Zemřel člen LRV a spoluautor stavebního zákona JUDr. Stanislav Kadečka

Ve 44 letech zemřel přední akademik z katedry správního práva Masarykovy univerzity v Brně, advokát a partner kanceláře KVB a člen Legislativní rady vlády JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. Byl také jedním z autorů nového stavebního zákona.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil Stanislav Kadečka,“ oznámila advokátní kancelář na Facebooku.

Ve své odborné činnosti se Stanislav Kadečka dlouhodobě zabýval zejména problematikou samosprávy a tvorby práva, jakož i správních procesů a soudní kontroly veřejné správy. Za svou dlouhodobou činnost a vysokou odbornost v oboru správního práva obdržel v roce 2016 titul Právník roku.

Je autorem monografie Právo obcí a krajů v České republice, komentáře k zákonu o místních poplatcích, vedoucím autorského kolektivu výkladové publikace Správní řád, spoluautorem řady vysokoškolských učebnic správního práva (např. Správní právo procesní) i několika příruček/rukovětí pro orgány územní samosprávy, jakož i hlavním editorem řady recenzovaných sborníků, a dále autorem či spoluautorem více než pěti desítek odborných statí publikovaných v ČR i v zahraničí.

Kromě výše uvedeného byl Kadečka členem Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V minulosti byl členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tamtéž i Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách.

Eva Paseková
Foto: ČAK

Článek byl převzat s laskavým svolením autorky a portálu Česká justice.cz

 

Go to TOP