V právním sporu se už ocitl každý třetí Čech, muži častěji než ženy

Z průzkumu D.A.S. pojišťovny právní ochrany vyplývá, že Češi se mimo rodinných sporů soudí především ve věcech zaměstnání, bydlení a sousedských vztahů či vozidel. Výrazně častěji se v právním sporu ocitají muži (38 %) než ženy (28 %). Muži se také oproti ženám více než 4x častěji pouštějí do stížnosti po neuznané reklamaci. Ženy zato daleko častěji řeší dědické řízení (34 % z nich). 

Podle výzkumu, který pro D.A.S. pojišťovnu právní ochrany provedla agentura IPSOS na vzorku tisíce respondentů, Češi nejčastěji řeší své právní spory za pomoci právníka (57 %). Z těch, kteří se dosud do žádného takového sporu nedostali, by právní pomoc vyhledala více než polovina. Třetina by pak hledala odpověď na internetu. Co se pohlaví týče, právníka si při řešení právního sporu najímají častěji ženy (v 63 % případů, u mužů tak učinilo 52 %). V případě OSVČ se na právníka v minulosti obrátilo dokonce sedm z deseti respondentů.

Rozdíly ovšem nesledujeme pouze v případě právního zastupování, ale i ve věci samotných právních sporů. Příkladem jsou třeba rozdíly napříč kraji. Zatímco v Praze se do právního sporu dostalo 28 % dotazovaných, v Jihočeském kraji šlo až o 43 %. Podle generální ředitelky Pojišťovny právní ochrany D.A.S., Jitky Chizzoly, jsou lidé v právních sporech stále odvážnější: „Žijeme v právním státě a každý má právo, aby s ním bylo jednáno podle zákona. Češi se bránit nebojí, a dokonce patří k těm nejaktivnějším v rámci Evropy, jak dokázal i náš mezinárodní výzkum. A to i přesto, že zde na rozdíl od zahraničí není příliš známá služba právní ochrany, která pomáhá dodat pojištěným více odvahy a odhodlání, aby se do právního sporu pustili.”

Do právních sporů se častěji dostávají lidé se základním vzděláním, celých 40 % respondentů. S rostoucím vzděláním pak úměrně klesá i počet osob v právním sporu – 32 % osob s dokončenou střední školou a 25 % vysokoškolsky vzdělaných.

Nejčastějším důvodem pro právní spor jsou rodinné důvody či dědictví. Druhou nejčastější příčinou jsou pak u osob s dokončeným základním vzděláním spory kvůli úrazu (například vyplacení odškodného), u osob s dokončenou střední školou problémy v zaměstnání (například neoprávněná výpověď či dlužení mzdy) a u vysokoškolsky vzdělaných spory spojené s řízením vozidla (například způsobení nehody a obvinění z přestupku).

Zdroj: D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Go to TOP