Autoři zákona o svobodném přístupu k informacím žádají data o covidu-19

Spoluautoři zákona o svobodném přístupu k informacím, bývalý poslanec Oldřich Kužílek a bývalý senátor Michael Žantovský, vyzvali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k uvolnění dat o epidemii nemoci covid-19 v Česku pro veřejnost. V otevřeném dopise uvádějí, že Ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízený Ústav zdravotnických informací a statistiky nezákonně odmítají vyhovět žadatelům o anonymizovaná data.

Ministerstvo a jemu podřízené instituce údajně odmítají data o epidemii poskytovat na základě paragrafu 73 zákona o zdravotních službách. Spoluautoři zákona upozorňují na to, že výše zmíněný postup je dle jejich názoru neústavní, nezákonný a nepřípustný.

Ve zmíněném paragrafu je uvedeno, že statistický ústav poskytne na žádost podle zákona o přístupu k informacím, pokud se jedná o údaje v Národním zdravotnickém informačním systému, pouze údaje o struktuře dat. Zmíněná část zákona o zdravotních službách je ale podle exposlance Kužílka a bývalého senátora Žantovského ukázkou nepřímé novelizace zákona o přístupu k informacím, která je podle legislativních pravidel vlády nepřípustná. Formulace v této části zákona je podle nich navíc nejasná. V kontextu listiny základních práv a svobod by měla být interpretována pouze jako ochrana osobních údajů. Nebrání tedy podle dopisu poskytnutí neosobních statistických dat.

„Argumentace, že je třeba veřejnost chránit před nesprávnou interpretací dat, je v informační éře lidské společnosti neudržitelná. Naopak utajování není správnou cestou,“ píšou autoři dopisu.

Data o výskytu covidu-19 zatím neúspěšně žádaly i obce, které argumentovaly tím, že údaje potřebují ke krizovému řízení. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek následně uvedl, že ústav data obcím poskytne během tohoto týdne.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP