Advokát v mediaci – nový třídenní kurz ČAK pro advokáty

Po několika letech se do nabídky podzimních kurzů pořádaných Českou advokátní komorou vrací téma mediací pro advokáty. Prvních deset uchazečů může

Po několika letech se do nabídky podzimních kurzů pořádaných Českou advokátní komorou vrací téma mediací pro advokáty. Prvních deset uchazečů může seminář vyzkoušet v termínu od 12. do 14. října 2020.

Kurz je koncipován jako třídenní a jeho náplní je obecně role advokáta v mediaci. „První den se zaměříme na legislativní úpravu mediace a etiku v mediaci, dále na konflikt-management a mediační proces s ohledem na roli doprovázejícího právního zástupce strany,“ představuje detailněji program JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka, zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR ČR a vedoucí zkušební komisař pro SZZK v mediaci (na snímku). Druhou lektorkou je PhDr. Dana Potočková, MDR, zapsaná mediátorka a odbornice na konflikt management. Následující den obě společně s účastníky proberou přípravu na mediaci a asistenci klienta v mediaci, zaobírat se budou také důležitostí komunikace v mediaci, vyjednáváním a emocemi ve vyjednávání, ale také scénáři vyjednávaní. Poslední den je na programu mediační dohoda a dohoda o narovnání – kroky, návrhy a implementace, výhody pro advokáty; praktika…

Uzávěrka přihlášek na kurz je 5. října 2020, pokud budou ještě volná místa a tato informace je uvedena na webu ČAK u semináře, je možné se ještě přihlašovat. Cena kurzu je 5 000 Kč včetně DPH a účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.


Zdroj: ČAK
Foto: redakce AD

 

 

 

Go to TOP