Mimořádná opatření v budově Ústavního soudu k dnešnímu dni končí

Rozhodnutím předsedy Ústavního soudu byla ke dni 11. května 2020 ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislostí s epidemií COVID-19.

Počínaje tímto dnem je znovu bez omezení otevřena podatelna Ústavního soudu, je povolen vstup veřejnosti do budovy (v souladu s Návštěvním a bezpečnostním řádem), a je povoleno nahlížení do spisů. Nálezy se znovu vyhlašují veřejně v jednacích místnostech Ústavního soudu.

V souladu s platnými omezeními stanovenými vládou a Ministerstvem zdravotnictví však nadále trvají určitá omezení pro návštěvníky soudu:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech společných prostorách Ústavního soudu
  • povinnost dodržovat osobní odstup od jiných osob nejméně 1,5 m
  • povinnost dbát na respirační hygienu a dezinfekci rukou.

Z těchto důvodů může být vyhlášení nálezu současně přítomno nejvýše deset osob z řad veřejnosti a médií, které dodrží vzájemný odstup nejméně 1,5 m. Shromáždí-li se více než deset zájemců o účast na vyhlášení nálezu, budou do jednací místnosti prioritně vpuštěni účastníci řízení a jejich právní zástupci, dále zástupci médií a až poté veřejnost.


Zdroj: Ústavní soud

Foto: AD

Go to TOP