Statistika nuda je, má však cenné údaje. Část I. – Kolik nás je a kde jsme?

Advokátů je u nás čím dál víc. Jejich počty plynule rostou: zatímco v roce 2005 bylo v České advokátní komoře zapsáno 7 553 aktivních advokátů, na konci roku 2019 jich bylo 12 162. Počet nově zapsaných advokátů každoročně kolísá kolem čísla 620. Nejvíce nových advokátů ČAK evidovala v roce 2014, kdy jich přibylo 703. Vloni jsme ve svých řadách přivítali 635 „nováčků“. Vyplývá to ze statistik, které zpracovává odbor vnějších vztahů na základě podkladů ze všech odborů Komory.

 

 

„ČAK to od advokátů-rebelů schytává za ledacos, posledně i za to, že může za nízký počet zájemců o koncipování ale také o studium práv na univerzitách. Jestli a čím je tato výtka racionálně podložena, necháme na posouzení našich členů. Každý má právo interpretovat počty klesajících koncipientů a důvodů, proč jich není každý rok ke čtyřem tisícům, jak tomu bylo například v roce 2012 (3 639 koncipientů), po svém,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů ČAK PhDr. Iva Chaloupková.

Advokátních koncipientů bylo v loňském roce 2 626, což je o 132 méně než v roce 2018. Jejich počty pravidelně klesají právě od „rekordního“ roku 2012, kdy jich bylo nejvíce v historii statistických zjišťování ČAK. To se v případě zachycování počtu koncipientů datuje od roku 2005. „Mírně klesající trend není nikterak dramatický, rozhodně nehrozí horší dostupnost advokátních služeb pro potřebné klienty. Mnozí si po ukončení studií vyberou lákavější, možná i snadnější cestu. Lukrativní nabídky se mladým právnikům hrnou ze všech stran – od bank, z právních oddělení velkých firem, soudů, státních zastupitelstev, státního sektoru vůbec…“ vysvětluje PhDr. Chaloupková.

 

K advokátním zkouškám se v loňském roce dostavilo 886 koncipientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii, datující se v případě této statistiky od roku 2006. U zkoušek uspěly tři čtvrtiny z nich, konkrétně 660 koncipientů.

Co se nemění, je genderové rozložení advokátů a advokátek: Stabilně se pohybuje v poměru 60:40 ve prospěch mužů. Rovněž věková struktura členů Komory je stálá:

 

Zajímavé je rovněž sledovat vývoj počtu aktivních advokátů ve vybraných městech České republiky:

 

Co se týče jazykové vybavenosti advokátů, nepřekvapivě vede angličtina, kterou vládne více než polovina z nich:

Další část analýzy statistických údajů ČAK se bude věnovat vzdělávání advokátů a koncipientů.

Autorka: Andrea Kábelová
Foto: archiv ČAK

Go to TOP