Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nyní najdete na dotykové úřední desce

Digitální, dotyková úřední deska Nejvyššího správního soudu nahradila původní vývěsky papírových dokumentů-rozsudků, výzev a sdělení, které byly doposud vyvěšovány ručně. Nová obrazovka je umístěna hned u vchodu do budovy NSS, je intuitivně ovladatelná a vyhledávání umožňují jednoduché formuláře.

Na úřední desce Nejvyšší správní soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Tyto rozsudky jsou současně zveřejněny i na elektronické úřední desce na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu. Takto vyhlášené rozsudky jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu 14 dnů. Obdobným způsobem jsou na úřední desku vyvěšována rozhodnutí v řízení ve věcech volebních, kdy soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení. Na úřední desce jsou vyvěšena také sdělení a oznámení účastníkům řízení a informace o veřejných jednáních.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Pixabay

 

Go to TOP