Vláda nepodpořila návrh novely Listiny základních práv a svobod

Na svém jednání v pondělí 22. června odmítla Vláda ČR zakotvení práva na platbu v hotovosti do Listiny základních práv a svobod. Současně s tím neschválila návrh doplnit do ústavy ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům centrální banky.

Návrh začlenit do Listiny základní práv a svobod pasáž, podle níž by měl každý občan právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti, předložili poslanci Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková. Omezení tohoto práva by bylo přípustné jen v zákonných případech pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých.

Svůj podnět zdůvodnili uvedení poslanci tím, že hotovostní platby jsou jedním z nezbytných předpokladů pro zachování základního soukromí a nezávislosti jednotlivců. „Vývoj směřující k dalšímu omezování či dokonce k úplném zákazu hotovostních plateb by představoval významný zásah do osobních svobod a podstatně by zvýšil riziko zneužívání velkého množství informací souvisejících s nárůstem bezhotovostních plateb,“ uvedli Klaus a Majerová Zahradníková.

Součástí předkladu byl i návrh doplnit do ústavy ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům centrální banky.

K tomu sdělila Česká národní banka, že současná právní úprava – zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, nebo zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí –, již právo na platbu v hotovosti obsahuje. Není tedy nutné, aby právo na ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb bylo povýšeno na ústavní. Také podle Ministerstva financí je návrh nadbytečný, „nejednoznačný, nedomyšlený a nedostatečně odůvodněný“.

Proti návrhu se postavila také ministerstva vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a průmyslu a obchodu. Podle posledně jmenovaného ministerstva je samotné užívání hotovostních plateb omezeno v zákoně maximální částkou 270 000 korun. Vyšší sumy je nutné – v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – hradit bezhotovostně.


Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP