Vracení ukradených kulturních památek do ciziny dostane zákonná pravidla

Kulturní památky z Blízkého východu, které by se mohly objevit na evropském trhu kvůli tamnímu konfliktu, bude chránit zvláštní zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území EU. Návrh ministerstva kultury schválila dnes vláda. Systém naváže na pravidla stanovená Evropskou unií. Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání touto cestou peněz k financování terorismu.

Nelegální obchodování s kulturními statky a s tím související drancování archeologických nalezišť představuje problém umocněný tím, že v některých politicky méně stabilních státech Blízkého východu se tak získávají značné finanční prostředky sloužící k financování terorismu, stojí v materiálu připraveném pro vládu. Jak dříve řekl náměstek ministerstva kultury Vlastislav Ouroda, bude česká legislativa v tomto předpisu implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy, která jsou reakcí na situace třeba v Sýrii nebo Iráku.

Navrhovaná právní úprava představuje zatím první část adaptace na zmíněné nařízení s implementační lhůtou stanovenou do 28. prosince 2020. Druhá část adaptace bude následovat nejpozději do června roku 2025 v souvislosti se vznikem připravovaného centralizovaného elektronického systému, který členským státům bude sloužit k výměně informací o dovozech kulturních statků ze třetích zemí.

Pro české zákony není navrhovaná právní úprava novinkou. Navazuje na Úmluvu o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970, ke které tehdejší Československá socialistická republika přistoupila v roce 1977.

Jednou z klíčových otázek pro zachovávání celistvosti movitého kulturního dědictví je zajištění předmětů umělecké a historické hodnoty, které byly vyvezeny bez příslušného povolení, případně byly objeveny v rámci nelegálních archeologických vykopávek a následně propašovány ze země svého původu, a které se později dostaly na celní území EU.

Aktuálně předkládaný návrh zákona stanovuje postup ministerstva kultury a českých celních úřadů pro případ, že by čeští celníci kulturní statek dovezený v rozporu s právními předpisy země původu zachytili. Návrh zákona upravuje postup od zadržení takového předmětu přes jeho přezkoumání odbornou příspěvkovou organizací ministerstva kultury, tedy dle typu předmětu třeba Národním muzeem, Národní knihovnou nebo Národním památkovým ústavem až po rozhodnutí ministerstva kultury o zabavení kulturního statku a jeho vrácení do země původu.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP