Zmeškané nahlížení do spisu v době nouzového stavu lze napravit

Dnešním dnem začíná běžet patnáctidenní lhůta pro ty, kdo v důsledku nouzového stavu nemohli uplatnit své právo nahlédnout do spisu.

I v době nouzového stavu bylo možné nahlížet do spisů běžících i ukončených řízení a pořizovat ze spisu kopie. V důsledku omezení v rámci nouzového stavu někteří lidé své právo v rámci stanovené lhůty nemohli využít. Týká se to nejen nahlížení do spisu, ale také dalších procesních úkonů, např. podání odvolání proti usnesení o odepření nahlédnutí do spisu aj. O své právo nepřišli. Ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu mohou správnímu úřadu podat žádost o prominutí zmeškání úkonu a současně tento úkon provést (zaslat odvolání, požádat o nahlédnutí do spisu).

Více informací k posuzování běhu lhůt a možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Ilustrační foto: Advokátní deník

Go to TOP