Návrh zákona o mimořádných opatřeních MZd projedná Sněmovna příští týden

Hlavní body návrhu mimořádného zákona, kterým by Ministerstvo zdravotnictví ČR dostalo širší a přesnější pravomoci v nařizování různých omezení proti šíření nemoci covid-19 s omezenou účinností do konce roku, by Sněmovna mohla začít projednávat na schůzi, která začne v úterý 26. května:

– návrh obsahuje konkrétnější výčet pravomocí než nynější zákon o ochraně veřejného zdraví, který by platil souběžně;

– ministerstvo by mohlo omezit například veřejnou dopravu, obchody včetně obchodních center a služby, konkrétně holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a tetovací a piercingové salony. Mohlo by také stanovit podmínky pro jejich provoz. Omezení by se mohla týkat také přírodních a umělých koupališť. Ministerstvo by mohlo zakázat či omezit konání veřejných i soukromých akcí, nebo pro jejich konání stanovit podmínky včetně omezení počtu účastníků. Ministerstvo by také mohlo výslovně vydat příkaz „používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření“. Návrh pojednává také o pravomocích ministerstva třeba vůči školám, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb;

– omezení by mohla být celostátní. Za jejich porušení by hrozila až třímilionová pokuta;

– vymezení mimořádných opatření v návrhu zvláštního zákona podle důvodové zprávy neumožňuje razantní plošné omezení základních práv a svobod. V případě nepříznivého vývoje by vláda musela podle zdůvodnění vyhlásit nouzový stav, aby případně mohla zasáhnout do svobody pohybu a pobytu nebo do podnikání razantněji v souladu s krizovým zákonem;

– současný zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje ministerstvu mimo jiné omezení cestování a dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření nebo omezení škol, zotavovacích akcí, ubytovacích podniků a stravovacích služeb. Obecně také umožňuje „zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku“. Zákon podle důvodové zprávy nenabízí dostatečnou škálu nástrojů pro zvládání epidemie covidu-19;

– mimořádná opatření by ministerstvo zdravotnictví mohlo vydávat podle návrhu nového zákona jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu po předchozím souhlasu vlády. V případě hrozby prodlení by mohlo nařídit omezení samo. Pokud by je ale kabinet do 48 hodin nepotvrdil, přestala by platit. Stejný princip by zákon zavedl i pro opatření, která by ministerstvo vydalo podle některých ustanovení souběžné platného zákona o ochraně veřejného zdraví;

– orgány ochrany veřejného zdraví by mohly k naplňování zvláštního zákona žádat o pomoc vedle policie také další složky integrovaného záchranného systému nebo i armádu;

– nový zákon by měl omezenou účinnost do konce letošního roku.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP