Ústavní soud bude mít v roce 2021 na výdaje 237 milionů, o tři méně než letos

Ústavní soud by měl mít v rozpočtu na příští rok téměř 237 milionů korun, což je proti letošnímu schválenému rozpočtu o 2,8 milionu korun méně. Návrh rozpočtu soudu schválil sněmovní rozpočtový výbor. Stojí to v usnesení výboru. Proti střednědobému výhledu celkových výdajů, který loni koncem roku vzala na vědomí Sněmovna, se však rozpočet soudu na příští rok navyšuje o 37 milionů korun. Důvodem jsou hlavně investice, například do soudního informačního systému nebo do sídla soudu.

Ústavní soud patří mezi sedm takzvaných parlamentních kapitol, kterým návrhů rozpočtu schvaluje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Stejně tak schvaluje návrhy rozpočtů například prezidentské kanceláře nebo Sněmovny a Senátu. Pokud návrh schválí, ministerstvo financí ho v této podobě zapracuje do celkového návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Ústavní soud v podkladech pro poslance uvádí mimo jiné, že potřebuje vytvořit takový soudní informační systém, který bude kromě jiného odpovídat legislativním požadavkům týkajícím se kybernetické bezpečnosti a požadavkům na informační systémy veřejné správy. Současný systém vznikl v prostředí roku 2006 a s ohledem na rozvoj technologií a informatického prostředí jej není možno nadále systematicky rozvíjet. Soud potřebuje také investovat do zvýšení kybernetické bezpečnosti.

Ústavní soud sídlí v Brně v památkově chráněné budově v Joštově ulici, kterou postupně opravuje. Potřebuje pokračovat v rekonstrukci páteřních rozvodů technických zařízení v návaznosti na obnovu pracovišť soudců Ústavního soudu. Životnost zděných staveb je 100 let a budova byla postavena v roce 1878, píše se v materiálu.

Na platy a související výdaje je v rozpočtu soudu určeno 163 milionů korun. Proti střednědobému výhledu se výdaje na platy zaměstnanců a jejich příslušenství zvýšily o 2,3 milionu.


Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP