Nový stavební zákon označila Česká komora architektů za nevyužitou šanci

Předložené znění návrhu stavebního zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva ČR a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování. V tiskové zprávě to uvedla Česká komora architektů. Návrh zákona po připomínkovém řízení svou strukturou a ani obsahem podle komory neodpovídá věcnému záměru zákona, který 6. února schválila vláda, uvedla komora. S tím nesouhlasí Ministerstvo pro místní rozvoj, podle kterého návrh nového stavebního zákona se schváleným věcným záměrem plně koresponduje.

„Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlit povolování staveb, zjednodušit přebujelou administrativu, která ho provází a zajistit dodržování lhůt ze strany státu. A to současná verze splňuje,“ reagovalo na kritiku ministerstvo.

ČKA uvedla, že nebyl splněn jeden ze základních cílů rekodifikace stavebního práva, tedy dostatečná integrace dotčených orgánů státní správy. U těch, které nejsou zahrnuty, zůstává vyjadřování ve formě závazného stanoviska. „To lze akceptovat pouze u památkové péče v případě objektů v památkové ochraně – národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón,“ uvedl předseda ČKA Jan Kasl.

Podle mluvčího MMR Viléma Frčka jsou dotčené orgány státní správy plně integrovány s výjimkou požární ochrany a památkové péče v objektech v památkové ochraně – národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón.

ČKA namítá, že na základě dohody premiéra se samosprávami mají být obecní úřady ponechány v modelu přenesené působnosti. Pozitivně naopak hodnotí fakt, že se podaří naplnit záměr digitálního podání elektronické dokumentace na jednotný Portál stavebníka. Přínosem bude podle komory také celostátní Geoportál územního plánování, navržený jako agendový informační systém.

Nový stavební zákon v předloženém znění považuje ČKA spíše za další velkou novelu platného stavebního zákona. „Nenaplnila se očekávání vkládaná v nový zákon a prohospodařila se reálná šance na skutečně nový systém plánování a povolování staveb,“ zmínil předseda ČKA Jan Kasl.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP