Zástupkyně ombudsmana sleduje situaci ve věznicích v době epidemie

Zástupkyni ombudsmana Monice Šimůnkové je svěřena oblast dohledu nad místy, kde je omezována osobní svoboda, což se týká také vězeňství. V současnosti není možné kvůli epidemii provádět kontrolní návštěvy věznic. Zástupkyně za této situace zjišťuje, jaká opatření byla ve věznicích přijata, zda je všude dostatek ochranných prostředků a jaká je situace ohledně počtu nakažených. Dle posledních informací nebyl koronavirem nakažen zatím žádný vězeň.

„V současné době není vhodné s ohledem na riziko šíření onemocnění COVID-19 provádět kontrolní návštěvy věznic. V této situaci zjišťuji, jaká preventivní opatření přijala Vězeňská služba České republiky k ochraně vězněných osob i svých zaměstnanců nebo jak dopadají přijatá omezující opatření na vězněné osoby. Vyřizování písemných stížnosti vězněných osob současná situace nepřerušila. Cílem této aktivity je předejití ohrožení vězněných osob a personálu vězeňské služby či dokonce nepokojům ve věznicích,“ říká zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Zástupkyně doposud obdržela jednotky stížností vězněných osob či jejich blízkých na jednání či postupy vězeňské služby v souvislosti s onemocněním COVID-19. Důkladně se zabývá každou z nich.

Obrátila se na Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, aby zjistila, jaká opatření k zamezení šíření nákazy vězeňská služba přijala, jak jsou chráněny vězněné osoby, ale i příslušníci a zaměstnanci, a zda mají k dispozici dostatek ochranných pomůcek. Zajímala se také o to, zda došlo k omezení práv vězněných osob a jaká kompenzační opatření jim byla nabídnuta.

Vězeňská služba odpověděla, že v ubytovacích prostorách odsouzených platí zvýšená hygienická opatření a jsou prováděny častější úklidy. Zakázány byly návštěvy vězněných osob. Ve všech věznicích je k dispozici dezinfekce, respirátory pro vybrané skupiny zaměstnanců a roušky. Zajištěny jsou i ochranné rukavice, obleky, brýle a štíty. Zaměstnanci jsou dle možností rozděleni do několika skupin, aby se co nejméně v organizační jednotce potkávali. To samé platí i pro opatření ohledně výdeje stravy. Jak vězněné osoby, tak zaměstnanci věznice jsou povinni nosit roušky. Vězněné osoby jsou vyzývány k zajištění hygienické ochrany a dodržování základních hygienických pravidel. Pokud nemají vlastní hygienické prostředky, jsou jim poskytnuty věznicí. Téměř každá věznice ve svých dílnách šije ochranné roušky nejen pro vězeňskou službu, ale i pro další distribuci.

Pro případ onemocnění je zdravotní péče garantována v systému vězeňského i mimovězeňského zdravotnictví. Stejně tak jsou připravena protiepidemická opatření v případě podezření či výskytu této nákazy.

Z důvodu zákazu návštěv byly odsouzeným nabízeny kompenzace. K těm patří navýšení délky povolených telefonních hovorů a možnost kontaktu s rodinnou prostřednictvím aplikace Skype. Zvýšena byla i časová dotace pro vycházky a sportovní činnost. Dále vězeňská služba umožnila přijetí jednoho balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg všem vězněným osobám nad rámec stanovený zákonem. Nákupy potravin a věcí osobní potřeby vězněných osob ve vězeňské prodejně jsou povoleny plošně v rozsahu až do výše 1 500 Kč. Dočasně byl rozšířen sortiment v kantýnách o vitamínové a minerální přípravky v šumivé podobě.

Do věznic mohou vstupovat pouze advokáti, obhájci, policie či státní zástupci a subjekty Integrovaného záchranného systému (zejm. duchovní, sociální pracovníci, pracovníci Probační a mediační služby, sociální služby). V rámci úkonů v trestním řízení je preferován bezkontaktní styk s vězněnými osobami, tj. videokonference nebo Skype. Spuštěn byl projekt Skype-obhajoba, který umožňuje možnost realizace video-hovorů vězněných osob s jejich obhájci a advokáty.

Vězeňská služba také sdělila, že Ministerstvo spravedlnosti s předsedy krajských soudů a vězeňskou službou uvažují o možnosti odkladu nástupu výkonu trestu (týká se pachatelů méně závažné trestné činnosti). To považuje zástupkyně ombudsmana za vhodnější (s ohledem na omezenou činnost Probační a mediační služby, sociálních a ubytovacích služeb) než např. dílčí amnestii, o které před nedávnem proběhla informace v médiích.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP