Návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu schválila vláda

Exportní a garanční pojišťovací společnost (EGAP) a Česká exportní banka (ČEB) budou zřejmě muset peníze ze státního rozpočtu uložit na účty u České národní banky. Nově vláda bude schvalovat poskytnutí exportního pojištění obchodních případů nad jednu miliardu korun. Vyplývá to z návrhu novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou 3. února 2020 schválila vláda.

Cílem novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která by měla platit od června 2020, je mimo jiné zvýšení konkurenceschopnosti českých exportérů a zlepšení kontroly nad penězi poskytovanými ze státního rozpočtu.

Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou dále rozšiřuje možnosti nabývat podíly ve společnostech exportní pojišťovnou a bankou, aby bylo snazší vymáhat pohledávky, a předcházet tak dopadům na státní rozpočet. Nabytí podílu je ale podmíněno souhlasem Ministerstva financí ČR. EGAP a ČEB by dále měly být schopny pružněji reagovat na změny v přístupu zahraničních finančních institucí, tzv. Export Credit Agencies, ve vztahu ke svým vývozcům. Výčet jejich nástrojů by se podle návrhu proto měl přesunout do prováděcího právního předpisu.

Nově by podle předlohy měla vláda schvalovat poskytnutí exportního pojištění obchodních případů nad jednu miliardu korun. Mělo by se tak předejít dalšímu nárůstu nesplacených úvěrů u EGAP a ČEB.

Obě společnosti budou muset podle návrhu do půl roku zrušit účty mimo ČNB a dále mít peníze ze státního rozpočtu uložené pouze u centrální banky. Vedení dalších účtů mimo ČNB bude možné jen se souhlasem Ministerstva financí ČR. Další změnou bude odstranění povinnosti Ministerstva financí ČR vyčleňovat ze státního rozpočtu 250 milionů korun na dorovnávání úrokových rozdílů. Peníze dosud nebyly nikdy čerpány.

ČEB poskytuje českým vývozcům peníze a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové trhy. EGAP, který má 16procentní podíl v ČEB, zajišťuje podporu exportu pojišťováním vývozních úvěrů především do zemí mimo EU.

Vláda loni v listopadu schválila přesun ČEB pod EGAP. Změna by měla zjednodušit a zefektivnit fungování exportního pojišťování a financování podporovaného státem. Hotová by měla být do dvou let.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP