Vláda přijala návrh zákona na ochranu firem před rizikovými investory

Vláda přijala návrh zákona, který má zabránit tomu, aby klíčové české firmy převzali rizikoví zahraniční investoři. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Návrh zákona o prověřování zahraničních investic, který ještě musí schválit Parlament, podle něj nesouvisí s přijímanými opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru.

„Zákon by měl zabránit nežádoucímu převzetí kritických podniků zahraničními investory, u kterých by se vyhodnotilo, že jde o rizikové subjekty,“ uvedl. Návrh zákona podle ministra odráží evropský pohled na tuto problematiku. Zavádějí ho i ostatní země EU, které si tak chrání kritickou infrastrukturu země. Zákon vychází z nařízení Evropského parlamentu.

„Smyslem předkládaného návrhu zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku. Stanovené postupy budou sloužit k posouzení, zda zamýšlená zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost ČR nebo vnitřní či veřejný pořádek, a to včetně dopadů na obranu státu, kritickou infrastrukturu či informační systémy, nebo klíčové technologie a vstupy, jejichž narušení, ztráta či zničení může mít pro Českou republiku značný dopad,“ uvádí materiál na internetových stránkách vlády.

Již dříve MPO uvedlo, že zákon má umožnit kontrolovat přímé zahraniční investice reálně prováděné subjekty ze zemí mimo Evropskou unii. V případě, že bude prověřovaná investice vyhodnocena jako riziková, bude stát moci její podobu ovlivnit nastavením podmínek, za kterých může být učiněna, popřípadě tuto investici zakázat nebo zpětně zrušit.

Investice do nejcitlivějších odvětví, jako je zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj a výroba nejcitlivějšího zboží dvojího užití, budou muset investoři předem nahlásit a získat povolení. Všechny ostatní investice mohou být uskutečněny bez povolení, stát je však rovněž bude moci prověřit, a to až pět let zpětně.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP