Pražský vrchní soud připravil vlastní novelu insolvenčního zákona

Pražský vrchní soud zaslal ministerstvu spravedlnosti vlastní návrh na novelu insolvenčního zákona, který má přispět k odstranění některých nežádoucích důsledků nouzového stavu.

Podle soudců je totiž důsledkem opatření spojených s koronavirem plošná platební neschopnost celé řady podnikatelů a dalších subjektů, na což ekonomika ani celá společnost nebyla ani nemohla být připravena. Pražský vrchní soud to dnes uvedl na twitteru.

Návrh sestavili v reakci na současné dění soudci insolvenčního úseku Vrchního soudu v Praze. Podle jejich vyjádření jde o novelu „pro zlé časy“. Návrh totiž zohledňuje mimořádné situace, které ovlivňují ekonomické prostředí – tedy nejen nouzový stav, ale i stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Soudci uvedli, že je především zapotřebí urychleně zabránit dominovému efektu zjišťování úpadků dlužníků na návrh jejich věřitelů. Dlužníci také podle nich musí dostat delší časový rámec pro překonání jejich úpadků způsobených nouzovým stavem, a to zejména poskytnutím možnosti reorganizace nejen velkým, ale i středním a malým podnikatelům. Za další klíčový krok soudci považují odstranění bariér pro přístup k institutu oddlužení všem lidem, zejména osobám samostatně výdělečně činným.

„Platný právní stav neumožňuje dlužníkům, jejichž úpadková situace nastala až v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, rychle a efektivně zvládnout jejich dluhovou situaci, v níž se ocitli nikoliv vlastním zaviněním, neboť insolvenční zákon s takovou mimořádnou a globální situací nepočítal,“ vysvětlili autoři návrhu. „Jinými slovy řečeno, insolvenční zákon byl koncipován jen pro tzv. dobré časy, nikoli však pro časy zlé,“ dodali.

Předseda soudu Luboš Dörfl odeslal návrh nejen ministerstvu, ale také všem místopředsedům insolvenčních soudů, aby ho případně doplnili.

Ministryně financí Alena Schillerová dnes po jednání vlády uvedla, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová připravuje kvůli dopadům epidemie koronaviru na podnikatele novelu insolvenčního zákona, která zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení. Balíček opatření, který má zahrnovat i úpravu exekucí, bude podle ministryně Schillerové příští týden hotový a připravený pro projednání ve stavu legislativní nouze.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP