CCBE komplexně zpracovala právní otázky umělé inteligence

Rada evropských advokátních komor (CCBE) na svém posledním zasedání schválila první komplexní dokument CCBE o právních aspektech umělé inteligence.

Dokument si klade za cíl jednak přehledně informovat advokátní komory a jejich členy o tom, kde všude se mohou nyní a zejména v budoucnu s použitím umělé inteligence setkat a na co se případně zaměřit.

Dokument rovněž představuje základ pro činnost jednotlivých výborů Rady, které budou zkoumat jednotlivá specifika AI v oblastech budoucí uplatnitelnosti, etických aspektů, právní odpovědnosti, přístupu ke spravedlnosti a dalších. Dokument je možné stáhnout v angličtině nebo francouzštině.

 

Zdroj: ČAK + CCBE

Go to TOP