Potvrzení publikovaných Informací a doporučení ČAK

Článek IV. usnesení vlády č. 214 z 15. března 2020 stanoví, že zákaz prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády č. 211 ze 14. března 2020, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb.,

Článek IV. usnesení vlády č. 214 z 15. března 2020 stanoví, že zákaz prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády č. 211 ze 14. března 2020, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Tím je potvrzeno sdělení, jež bylo včera publikováno v elektronických médiích ČAK, že na advokáty se zákaz poskytování služeb dle usnesení vlády č. 211 nevztahuje.

Česká advokátní komora však zároveň zdůrazňuje, že advokáti a advokátní koncipienti jsou při výkonu advokacie povinni postupovat v souladu s dalšími usneseními vlády o přijetí krizových opatření.

 

Vedení ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP