ČAV: třetina exekutorů úřaduje nanejvýš dva dny v týdnu

Česká republika má v současné době 156 soudních exekutorů a tedy i 156 exekutorských úřadů. Jejích úřední dobu nestanovuje žádný předpis, a tak mezi

Česká republika má v současné době 156 soudních exekutorů a tedy i 156 exekutorských úřadů. Jejích úřední dobu nestanovuje žádný předpis, a tak mezi nimi existují propastné rozdíly, Jak vyplývá z oficiálních informací uvedených na webových stránkách jednotlivých exekutorských úřadů, jejich úřední doby se pohybují od minimálních čtyř hodin týdně až 43 hodin týdně. Třetina exekutorských úřadů zajišťuje úřední hodiny maximálně dva dny v týdnu, zhruba polovina exekutorů pak v týdenním součtu úřaduje méně než 16 hodin. Na některých úřadech ale není možné ani ve stanovené úřední době nikoho zastihnout. To komplikuje situaci jak věřitelům, tak dlužníkům. 

Srovnání oficiálních úředních hodin jednotlivých exekutorských úřadů potvrzuje zkušenosti, se kterými se na nás dlouhodobě obracejí věřitelé i dlužníci. Doba, po kterou je možné exekutory zastihnout, se velmi liší a v řadě případů z pohledu zúčastněných není dostatečná. Jen zhruba třetina exekutorů má úřední dobu přesahující 20 hodin týdně, tedy polovinu standardní pracovní doby. Výjimkou bohužel nejsou ani úřady, které jsou kontaktní méně než   hodin v týdnu,“ komentuje výsledky srovnání Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Problém podle Staňka nespočívá pouze v samotné délce oficiální úřední doby, ale i jejím dodržování. To potvrzuje i vedoucí právního odboru České průmyslové zdravotní pojišťovny Marie Slavíková: „V praxi jsme zjistili, že mezi jednotlivými exekutorskými úřady existují značné rozdíly. Nejenže mají někteří exekutoři velmi omezené úřední hodiny, ale dokonce ani v těchto hodinách není mnohdy v praxi možné je zastihnout.

Na tuto skutečnost poukazuje i Michaela Kloudová, zakladatelka projektu Alimenty dětem, který pomáhá samoživitelům získat od bývalého partnera dlužné výživné na dítě: „Mnohdy je i v oficiálních hodinách přímo nadlidský úkol se některým exekutorům dovolat. I z tohoto důvodu spolupracujeme jen s exekutorskými úřady, které komunikují efektivně a bezproblémově.

Krátká úřední doba pro osobní i telefonický kontakt a celkově nedostatečná komunikace komplikují situaci nejen věřitelům, ale i dlužníkům, kteří si na rozdíl od věřitele exekutora nemohou vybrat. „Pravidelně s klienty probíráme jejich exekuce, ať již z pohledu oprávněnosti, nebo způsobu provedení. Velice často je nutná součinnost s exekutorem, například když je klient schopen splácet podle splátkového kalendáře nebo když si chce ověřit stávající dlužnou částku. Někdy není možné jej zkontaktovat ani napotřetí a je nutné používat doporučenou korespondenci,“ popisuje zkušenost pracovníků Poradny při finanční tísni její ředitel David Šmejkal.

Špatná nebo pozdní komunikace byly i jedním z problémů, na který si lidé v oblasti exekucí stěžovali v průzkumu, který pro Českou asociaci věřitelů v roce 2019 realizovala agentura Stem/Mark. „Ideální by bylo, kdyby stát exekutorům jasně stanovil minimální povinnou úřední dobu pro osobní styk s veřejností. Ta by mohla odpovídat rozsahu standardních úředních hodin, tedy alespoň 16 hodin ve dvou dnech v týdnu,“ navrhuje prezident asociace Pavel Staněk s tím, že v ostatních pracovních dnech by mělo být možné se na úřad v klasické pracovní době aspoň bez problémů dovolat.

 

Zdroj: Česká asociace věřitelů, Exekutorská komora ČR

Go to TOP