Jak COVID-19 ovlivní rodinně právní vztahy v otázkách a odpovědích – II

Byli jsme s manželem domluveni, že kvůli jeho podnikání zúžíme společné jmění manželů. Máme na příští týden dohodnutý termín u notáře, ale manžel je v od včerejška karanténě. Co máme dělat?

Doporučuji odložit všechny neakutní úřední záležitosti na pozdější dobu. Nouzový stav nejspíš brzy pomine a všechno dění ve státě se vrátí do běžného stavu. Notářský zápis o zúžení společného jmění manželů stejně musejí podepsat oba manželé. Bez podpisu vašeho muže nebude mít listina všechny náležitosti a notář ji nevloží do elektronické evidence.

Mám předvolání k soudu na příští týden jako svědek u velké trestní věci s mnoha obžalovanými, není mi však dobře, kašlu a smrkám a bojím se, že se zhorší můj stav a sám nakazím další návštěvníky soudu. Mohu se omluvit?

Sledujte bezpečnostní situaci, není vyloučeno, že současný stav nouze bude ještě zpřísněný. Zatím soudní jednání probíhají, byť na některých soudech jen vyhlašují rozhodnutí bez přítomnosti účastníků. S ohledem na vás zdravotní stav a aktuální rizika doporučuji zaslat soudu omluvu z jednání, což se v těchto dnech stává běžnou záležitostí. Mohlo by se stát, že by váš stav vyvolal na soudě bezpečností riziko a všichni účastníci by kvůli vám byli umístěni do karantény. Na druhé straně soud možná hlavní líčení s mnoha účastníky zruší právě s ohledem na podmínky nouzového stavu.

Před čtyřmi měsíci jsem porodila syna, jeho otec se však k němu nehlásí. Měla jsem v úmyslu v tomto období podat návrh na určení jeho otcovství, ale nyní se bojím nákazy a nic vyřizovat se soudy ani na úřadech nechci. Slyšela jsem však o nějakých lhůtách, které bych mohla prošvihnout. Musím spěchat?

Pro učení otcovství nestanoví naše právo žádné lhůty. Nemusíte tedy nikam pospíchat. Počkejte, až nákaza a s ní všechna omezení pominou. Nic vám neuteče. Pokud otcovství posléze svým rozsudkem potvrdí soud, výživné na dítě dostanete vyplacené zpětně za dobu až tří let.

Jsem ženatý, nicméně s manželkou už nějakou dobu nežiji, oba máme nové partnery. Nyní jsem se dověděl, že manželce se v listopadu narodilo dítě, jehož otcem je její nový partner, v rodném listě však jako otec figuruji já. Nechci být otcem dítěte, které není moje. Rád bych popřel otcovství, ale slyšel jsem, že teď soudy ani znalci nebudou pracovat. Co mám dělat?

Informace není správná, soudy zatím pracují. Důležitější však je, že na rozdíl od předchozího dotazu občanský zákoník stanoví pro popírání otcovství šestiměsíční lhůtu, která začíná běžet od okamžiku, kdy jste se dověděl o narození dítěte. Hlídejte si tedy konec lhůty a postarejte se, abyste doručil návrh na popření otcovství k soudu před uplynutím lhůty. Advokáti svou činnost neomezili a stále fungují, seznam rodinných advokátů zabývajících se podobnými záležitostmi najdete na stránkách České advokátní komory (https://vyhledavac.cak.cz/ ) nebo Unie rodinných advokátů (http://www.uracr.cz/home/clenove).

S otcem dítěte jsme se rozešli, soud dítě rozsudkem svěřil do mé péče a otci upravil styk. My spolu docela vycházíme a v současné krizové době, když dítě nechodí do školy, by se nám hodil jiný režim než ten, který stanovil soud. Můžeme se dohodnout sami nebo musíme počkat, až změnu schválí soud?

Vždy je lepší, když se rodiče dohodnou, navíc žádné soudní rozhodnutí nemůže pamatovat na všechny případy a situace, které přinese život. Rodiče se mohou dohodnout o dítěti i jinak, než jak rozhodl soud rozsudkem, byť v časech míru právníci doporučují, aby jednou založené soudní rozhodnutí opět změnil soud. Pro ty nedůvěřivé by bylo pochopitelně lepší mít dohodu zachycenou alespoň na papíře. Můžete si ji sepsat sami nebo o sepsání požádat orgán sociálně právní ochrany dětí či rodinného advokáta. Další možností je později, až koronavirové období skončí, obrátit se na soud a požádat jej, aby vaši ústní či písemnou dohodu schválil. Věřím však, že krizová situace pomůže i dalším rodičům překonat vzájemné spory a domlouvat se o společném dítěti bez pomoci soudu, jak se to podařilo vám.

 

Máme s manželem starší rodiče, kteří bydlí na vesnici. Každý víkend za nimi jezdíme, vozíme jim nákup a pomáháme s drobnými opravami domu. Nyní si nevíme rady. Média doporučují omezit kontakt se seniory s ohledem na to, že patří do rizikové skupiny. Naši rodiče nás však vidět chtějí. Co je tedy lepší? Poradíte?

Jasné rady a návody v tomto případě neexistují. Doporučujeme promyslet, zda hrozí u vašich rodičů větší riziko nákazy (například jsou-li nemocní nebo oslabení). Na druhé straně je lidská sounáležitost lékem na samotu a opuštěnost. Patrně by moje rada zněla jinak, kdyby se sami rodiče obávali o své zdraví a doporučovali vám zůstat doma. V tomto případě bych se přikláněla k návštěvě, protože dobré rodinné vztahy mívají hojivý vliv i na průběh nemoci.

Unie rodinných advokátů doporučuje svým členům poskytovat zdarma akutní telefonické konzultace klientům v rodinných věcech v souvislosti s řešením současné krize. 


JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů

Go to TOP