Sněmovna podpořila širší změny zákona o soudech a soudcích

Zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů, povinnou praktickou přípravou justičních kandidátů nebo omezení rozhodování laických přísedících v trestních řízeních by měla přinést vládní novela zákona o soudech a soudcích, kterou v úvodním kole dne 10. března 2020 podpořila Sněmovna. V debatě zazněly některé připomínky, týkají se například tvorby komise pro výběr nových soudců. Předlohu nyní posoudí v prodloužené lhůtě ústavně-právně výbor.

Cílem novely zákona o soudech a soudcích je podle ministerstva spravedlnosti zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Ministryně Marie Benešová uvedla, že předloha byla diskutována s odbornou veřejností a zástupci justice s ní souhlasí.

Poslanec Dominik Feri ale připomněl nedávnou kritiku ustanovení, podle kterých by komise pro výběr nových soudců sestavoval ministr spravedlnosti, byť by v ní měli soudci většinu. Ze strany soudců zaznívaly na únorovém semináři ve Sněmovně obavy z možného vlivu politiků na soudní moc. Feri také například zpochybňoval princip, podle kterého by s předsedou soudu automaticky končil i místopředseda. „Návrh, jak sem jde, není finálním kompromisem,“ soudí Feri. Stanislav Grospič upozorňoval na dopady na státní rozpočet a varoval před omezováním přísedících, které může podle něho rozšířit korupční prostředí.

Současný systém přípravy a výběru soudců není u krajských soudů jednotný. Někde například vůbec nepůsobí justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto současné justiční čekatele ruší. U soudů by měli působit hlavně asistenti, kteří budou jednotlivým soudcům pomáhat s vyřizováním každodenní agendy.

Asistenti se složenou justiční zkouškou i uchazeči z jiné právní praxe s rovnocennou odbornou zkouškou se budou moci přihlásit do výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. V rámci roční přípravy by si tito vybraní kandidáti měli osvojit dovednosti nezbytné pro práci soudce. Až poté se budou smět přihlásit do výběrového řízení na post konkrétního soudce.

Součástí novely zákona o soudech a soudcích jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpokladem pro jmenování do funkce bude alespoň pětiletá praxe na pozici soudce a úspěšné absolvování konkurzu. Předpis také stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Novela se zákona o soudech a soudcích věnuje i přísedícím. Takzvaní soudci z lidu by měli i nadále spolurozhodovat v pracovněprávních sporech. V trestních věcech ale budou senáty složené ze soudce a dvou přísedících nově zasedat jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let, ovšem s výjimkou činů majetkových a hospodářských, o nichž má nově rozhodovat pouze samotný soudce.

 

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP