AK Eversheds Sutherland pořádá soutěž pro studenty práv – Moot Court

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland vyhlašuje 4. ročník soutěže pro studenty právnických fakult s názvem Moot Court Eversheds Sutherland. Jde o simulovaný soudní proces ze soukromého práva s důrazem na praktické aspekty vedení soudního sporu. Moot Court trvá několik týdnů, během nichž studenti budou „nanečisto“ působit v rolích právních zástupců obou stran konkrétního sporu.

Během procesu si budoucí právníci vyzkouší, jak vypadá práce pro klienta – bude záležet na nich, jak s ním budou komunikovat nebo jakou zvolí procesní strategii. Připraví mu také nabídku svých služeb a budou ho zastupovat před soudem. Soutěž tak prověří jejich teoretické znalosti, ale zároveň jim ukáže, jak důležitý je praktický přístup při řešení problémů i schopnost advokáta komunikovat s klientem.

Registrace studentů bude probíhat do 29. března 2020. Ústní jednání simulovaného soudního procesu bude nařízeno na přelom dubna a května 2019 v prostorách kanceláře Eversheds Sutherland v Praze na Florenci, kde bude vyhlášen vítězný tým. Ten bude odměněn částkou 10 000 korun a jeho členové obdrží nabídku pracovních pozic v advokátní kanceláři.

Jaký je předmět letošního sporu?

Pan Prodávající je prodejcem luxusních ojetých vozů. Jedním ze jeho zákazníku je pan Kupující, který si u pana Prodávajícího zakoupil ojetý vůz značky Bentley za cenu 3,5 milionu Kč. Kupní smlouva v písemné formě neexistuje. Po několika měsících pan Kupující zjistil, že Bentley bylo v minulosti havarováno. Jelikož se jednalo o vůz značné hodnoty, pan Kupující se domnívá, že má nárok na slevu z kupní ceny automobilu, a to nejméně ve výši 1 milion Kč. Spor je mezi stranami v současné době velice vyhrocený. Pan Kupující chce po panu Prodávajícím slevu z kupní ceny automobilu. Pan Prodávající nárok pana Kupujícího neuznává. Pan Prodávající i pan Kupující tak hledají právní zástupce, kteří jim pomohou s uplatňováním jejich práv.

Jak se přihlásit?

Každou stranu mohou zastupovat týmy tvořené studenty dvěma až třemi studenty 3.–5. ročníku jakékoliv právnické fakulty. Právní týmy v prvním kole připraví nabídku právních služeb (Nabídka). Způsob a obsah nabídky je zcela na uvážení jednotlivých týmů, nabídka však musí obsahovat informaci, které ze stran sporu nabízí tým své služby. Nabídka musí být zaslána na moot@eversheds-sutherland.cz nejpozději do 29. 3. 2020.

Podrobnější informace jsou k dispozici na eversheds-sutherland.cz a také na FB události Moot Court Eversheds Sutherland 2020.

Zdroj: Eversheds Sutherland

Go to TOP