V Poslanecké sněmovně je k vidění restaurovaná Ústava z roku 1920

Ve sněmovních kuloárech je ode dneška k vidění zrestaurované slavnostní provedení československé Ústavy přijaté 29. února 1920, tedy před sto lety, tehdejším Národním shromážděním. Samotné dílo pak vznikalo v letech 1929 až 1932.

„To, co můžeme vidět, je slavnostní provedení Ústavy z roku 1920. Sloužila k ceremoniálním účelům pro inauguraci prezidenta, pro složení slibu prezidenta,“ řekl ředitel sněmovního archivu Petr Dvořáček. „Rozhodnutí o výrobě padlo až v návaznosti na prezidentský slib v roce 1927, protože od roku 1927 se skládal slib nejen vyřčením slibu, ale i položením ruky na Ústavu. Následně bylo rozhodnuto o jejím slavnostním provedení pro tento účel,“ doplnil P. Dvořáček.

Poprvé posloužila při prezidentském slibu v roce 1934. Slib na toto provedení Ústavy skládali Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha a v roce 1946 opět Beneš. „Mezi podpisy, které v knize jsou, je i antedatovaný podpis prezidenta T. G. Masaryka, který jej tam doplnil v roce 1932, poté, co předsednictva Poslanecké sněmovny a Senátu převzaly knihu od autora,“ řekl Dvořáček.

Restaurátorský zásah nebyl podle něj zásadní. Odborníci knihu očistili od prachových částic, odmastili a doplnili některé části, například na deskách chyběl drápek u medvěda ve znaku Podkarpatské Rusi. Zhruba deset let starý znalecký posudek ocenil knihu na 3,5 milionu korun. Sněmovna nyní plánuje, že zadá výrobu její kopie.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček vystavení Ústavy ocenil. „Možná by si její vystavení zasloužilo trochu více pozornosti, protože 100 let Ústavy už patří k významným výročím,“ řekl ČTK.

Originál první československé Ústavy bude vystaven od 26. února do 6. března 2020 ve foyer zasedacího sálu Poslanecké sněmovny. Vidět na vlastní oči jej mohou návštěvníci například v rámci sněmovních exkurzí, zprostředkovaně pak v  Prezentaci připravené ke 100. výročí.

Zdroj: ČTK + Poslanecká sněmovna P ČR
Foto: PS P ČR

Go to TOP