Únorové a březnové přednášky a semináře Jednoty českých právníků

Pražské sdružení Jednoty českých právníků připravilo na únor a březen 2020 několik seminářů a přednášek, které by neměly uniknout pozornosti nejen advokátů. Stále je možné se ještě přihlásit na následující  semináře a odpolední přednášky.

SEMINÁŘE

Seminář (kód 120)
„Civilní proces na hraně ústavnosti“

(seminář je zaměřen na poznatky z rozhodovací praxe z pohledu judikatury při aplikaci jednotlivých procesních institutů civilního řízení dle podrobného obsahu semináře v pozvánce s poukazem na vyskytující se problémy v aplikační praxi)

Termín konání: pondělí, 24. února 2020 od 9.00 hodin (konec 14.00 hodin)

Místo konání : Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1 Hybernská 18 /I. poschodí  

Přednášející: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D., vysokoškolský pedagog PF UK v Praze

Seminář (kód 220) 

„Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy“

(seminář je zaměřen na aktuální otázky řešené v judikatuře dovolacího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy se zřetelem na přetrvávající problémy praxe při uplatňování právní úpravy v novém občanském zákoníku)

Termín konání: pondělí   16. března 2020 od 9.00 hodin (konec 14.00 hodin)

Místo konání : Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1 Hybernská 18 /I. poschodí

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

 

PŘEDNÁŠKY 

Přednáška (kód 2120)

„Vývoj rozhodovací praxe v opatrovnických věcech“

(přednáška je zaměřena na seznámení s poznatky z rozhodovací praxe při uplatňování jednotlivých úprav rodinného práva v průběhu celoživotní soudcovské praxe lektorky v opatrovnických věcech ve vztahu k současné soudní praxi)

Termín konání: pondělí 2. března 2020 od 16.00 hodin (konec 18.00 hodin)

Místo konání : Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí

Přednášející: JUDr. Hana Nová, bývalá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8

Přednáška (kód 2220)

„Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení“

(přednáška je zaměřena na otázky úpravy správních žalob dle úpravy soudního řádu správního a poznatky z rozhodovací praxe při její aplikaci, s tím související problémy v praxi)

Termín konání: pondělí 30. března 2020 od 16.00 hodin (konec 18.00 hodin)

Místo konání : Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Souhrnné informace lze získat na stránkách: www.jednotaceskychpravniku.cz

(k obsahu seminářů a přednášek, způsobu přihlašování atd.)

Přihlásit se na semináře, přednášky je možné

 

Účastnický poplatek za seminář: 1 500 Kč

                                                              900 Kč pro členy PS JČP, advokátní a notářské koncipienty

 

Účastnický poplatek za přednášku: 400 Kč

                                                                 200 Kč pro členy PS JČP, advokátní a notářské koncipienty

 

Zdroj: Jednota českých právníků

 

Go to TOP