V profesi podnikového právníka navázal na pracovní zaměření svého otce

Právníkem roku 2019 se v kategorii OBČANSKÉ PRÁVO, stal docent JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., dlouholetý šéf právního odboru České spořitelny.

Doktor Petr LIŠKA vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1982 získal titul JUDr. a postupem času si rozšiřoval své vzdělání i počet titulů studiem obchodního práva na Master of Laws LL.M., na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Univerzitě Nottingham Trent ve Velké Británii. Doktorský studijní program absolvoval v roce 2013 na Právnické fakultě UK a v roce 2014 byl jmenován docentem obchodního práva na Univerzitě Karlově.

Na co jste pomyslel, když jste se dozvěděl, že jste Právníkem roku?

Kolik významných právníků by si tento titul zasloužilo, a ještě jej nezískalo. A že je to pro mě velká čest zařadit se mezi nositele tohoto ocenění.

Co Vás přivedlo k tomu, že jste svůj život zasvětil právu?

K právu mě přivedl osud mého otce, který nejdříve působil jako podnikový právník, ale v padesátých letech dvacátého století musel z politických důvodů do výroby. A to na zbytek svého pracovního života, protože sametová revoluce pro něho přišla až příliš pozdě. Považoval jsem proto za úplnou samozřejmost, že na jeho vzdělání a práci navážu a budu se věnovat právu.


Jak jste se posléze dopracoval k Vaší specializaci podnikového právníka?

Specializaci na věci podnikové, a především civilní právo způsobil zejména rozpad společného československého státu, v jehož důsledku jsem přestal vykonávat funkci legislativce federální vlády a začal pracovat v právním útvaru České spořitelny, a. s., tehdy čerstvě zprivatizované v kupónové privatizaci.


A pracujete dodnes. Máte recept na to, jak vydržet v jednom zaměstnání tolik let?

Jsem velmi konzervativní a mým vzorem je britská královna Alžběta II. 😊

 

Působíte ve vedoucí funkci v České spořitelně i na dvou fakultách. Jak se Vám daří tyto pozice skloubit?

Nebudu zastírat, že je to náročné. Určitě by to nešlo bez podpory zaměstnavatelů, kvalitních kolegů a skvělého rodinného zázemí.


Přináší toto spojení navzájem benefity, případně úskalí?

Benefity vidím právě ve spojení teorie s praxí a jejich vzájemném plynulém ovlivňování,
v množství dostupných informací a možnosti osobně poznat a pracovat s řadou skvělých osobností práva. Hlavní úskalí spočívají v koordinaci plánování pracovních povinností v průběhu roku s cílem zajistit kvalitní odvádění požadované práce.


Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch – jak na poli bankovním, tak akademickém?

Za největší profesní úspěch považuji určitě to, že je o moji práci stále zájem jak v bance, tak i na univerzitách.


Už jste přemýšlel o tom, kde bude mít Váš sv. Yvo místo?

Uděleného ocenění si velmi vážím a děkuji za ně. V mé hlavě bude mít určitě jedno z nejčestnějších míst. Kde konkrétně bude stát soška, to ještě přesně nevím.

Redakce AD
Foto: Igor Zehl + archiv JUDr. Lišky

 

Go to TOP