Zástupkyně ombudsmanky M. Šimůnková představila svoji agendu pro rok 2020

Ombudsmanka Anna Šabatová od 9. ledna 2020 pověřila svoji zástupkyni Moniku Šimůnkovou výkonem působnosti v agendách ochrany práv dětí a rodiny

Ombudsmanka Anna Šabatová od 9. ledna 2020 pověřila svoji zástupkyni Moniku Šimůnkovou výkonem působnosti v agendách ochrany práv dětí a rodiny, životního prostředí, stavebního práva, dopravy, daní, přestupků nebo práva na informace. V každé ze svěřených oblastí si zástupkyně ombudsmanky vytyčila několik priorit, kterým se chce v letošním roce věnovat. 

Zástupkyně ombudsmanky Monika Šimůnková chce v jednotlivých agendách navázat na dosavadní práci, řešit aktuální stížnosti lidí, ale také se věnovat prioritám, které mají systémový charakter.

Ochrana práv dětí

„V případě ochrany práv dětí se chci zabývat problematikou ústavních zařízení pro děti do tří let a stanovení věkové hranice, do které by děti neměly být umístěny v institucích,“ uvedla Monika Šimůnková. Velkým tématem je v této souvislosti v současnosti deinstitucionalizace péče o ohrožené děti. Dalším palčivým tématem je bytová nouze, do které se dostává řada rodin, ale také např. matek samoživitelek s více dětmi. „Absence sociálního bydlení, nedostatek obecních bytů nebo azylových domů pro celé rodiny vede někdy k situacím, kdy jsou děti z rodin odebírány. Někdy dokonce dochází k tomu, že rodiče „dobrovolně“ svěřují své děti do zařízení, aby s nimi nemusely žít často v nevyhovujících podmínkách. S tím souvisí i nedostatek služeb pro rodiny v krizi a jejich vzájemná neprovázanost,“ dodala zástupkyně ombudsmanky. Monika Šimůnková se chce věnovat i samotným dětem, aktualizovat například dětský web ombudsmana a připravit pro děti srozumitelné materiály, které by jim pomohly v obtížných životních situacích.

Stavební řád a životní prostředí

V oblasti stavebního řádu a životního prostředí je pro Moniku Šimůnkovou velkým tématem nový stavební zákon. „Uplatnili jsme desítky zásadních připomínek, řada nedostatků, na které jsme upozorňovali, však stále přetrvává.  Za zásadní považujeme například to, že dotčené orgány, které mají dbát na ochranu životního prostředí nebo památek, by měly být začleněny pod stavební úřady. Tím dojde podle nás k ohrožení jejich nestrannosti a nezávislosti. Jiným důležitým tématem je ochrana zvířat před týráním nebo problematika nadměrného hluku, jak vyplývá z řady stížností na obtěžování hlukem z veřejných i soukromých provozů,“ vysvětluje priority Monika Šimůnková.

Oblast dopravy

I v oblasti dopravy si zástupkyně ombudsmanky našla téma, které považuje za důležité, jde totiž o každodenní problémy lidí s postižením. „Na jaro připravujeme pro obce manuál k povolování vyhrazeného parkování pro lidi se zdravotním postižením. Ombudsman tak reaguje na nejednotnou praxi obcí, která těmto lidem zbytečně komplikuje život,“ říká Monika Šimůnková.

Právo na informace

„Specifickým tématem je zpracování osobních údajů při vstupu do veřejných budov. Mnohé úřady sbírají o návštěvnících údaje dle své úvahy – často se dokonce zapisují a evidují údaje z občanských průkazů. Chceme proto výzkumem zjistit více, a prověřit, zda je nutné a žádoucí, aby úřady sbíraly o návštěvnících údaje v takovém rozsahu,“ říká zástupkyně.

Monika Šimůnková chce také pokračovat v prověřování toho, jak dozorové orgány stíhají a trestají nekalé obchodní praktiky obchodníků s energiemi, kteří obchází domy a byty a přesvědčují lidi často neetickými způsoby ke změně dodavatele – tzv. „šmejdi“ v energetice.

Zdroj: Veřejný ochránce práv
Foto: archiv ČAK

Go to TOP