Komise vybrala kandidáta na soudce Soudního dvora EU – je jím Jan M. Passer

Komise pro výběr soudce Soudního dvora EU po pohovorech s uchazeči většinově rozhodla o výběru JUDr. Jana Passera, Ph.D., LL.M., jako kandidáta na soudce Soudního dvora EU.

Soudce Soudního dvora Evropské unie nominovaný za Českou republiku, prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., rezignoval na svou funkci k 6. říjnu 2020. Ministerstvo spravedlnosti proto vyhlásilo výběrové řízení na tuto pozici.


Pohovorů před výběrovou komisí se zúčastnili tito uchazeči:

  1. Irena Hladíková, Ph.D., LL.M., soudkyně okresního soudu
  2. Jur. Mgr. Vladimír Kovařík, LL.M. – právník lingvista na SDEU
  3. Magdalena Ličková, LL.M., docteur en droit – asistentka generálního advokáta SDEU
  4. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. – soudce Tribunálu SDEU za ČR
  5. Pavel Simon – soudce Nejvyššího soudu ČR
  6. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. – bývalý poslanec Evropského parlamentu.

 

Komise zasedla ve složení:

Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti, předsedkyně komise
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu
prof. JUDr. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu
JUDr. Michal Mazanec, předseda Nejvyššího správního soudu
Mgr. Anita Grmelová, náměstkyně ministra zahraničních věcí
JUDr. Monika Novotná, Česká advokátní komora
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., děkan Právnické fakulty západočeské univerzity v Plzni
JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D., zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU
Mgr. Michal Franěk, náměstek ministryně spravedlnosti

Po pohovorech, které měly za cíl ověřit odbornou způsobilost uchazečů, jejich motivaci, jazykovou připravenost a celkovou způsobilost k výkonu funkce soudce, komise hlasováním většinově rozhodla o výběru JUDr. Jana Passera, Ph.D., LL.M., jako kandidáta na soudce Soudního dvora EU, JUDr. Pavla Simona jako prvního náhradníka a JUDr. Magdaleny Ličkové, LL.M., docteur en droit, jako druhé náhradnice.

V případě kandidáta komise ocenila jeho dosavadní dlouholetou praxi jak u soudu na národní úrovni (zejména u Nevyššího správního soudu), tak zejména na úrovni evropské (Tribunál Soudního dvora EU), a jeho jazykovou vybavenost. V případě prvního náhradníka komise konstatovala rovněž mimořádně kvalitní odbornou způsobilost a dlouholetou praxi na pozici soudce Nejvyššího soudu, včetně aplikace evropského práva, a u druhé náhradnice komise ocenila kromě působení v aparátu Soudního dvora EU i akademickou a publikační činnost. Návrh byl v souladu s Pravidly pro výběr kandidáta na funkci soudce soudního dvora Evropské unie schválených usnesením vlády ze dne 13. července 2011 č. 525 ve znění změn schválených usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 562 předložen Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání. Pro informaci též Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky. Po projednání výborem bude návrh předložen ke schválení vládě.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Soudní dvůr EU

Go to TOP