Senát umožní státu výhodnější podmínky nákupu půdy do rezervy

Senát pravděpodobně umožní státu nabízet tržní cenu za pozemky, které bude chtít koupit kvůli udržení státní půdní rezervy.

Počítá s tím novela o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), kterou 7. srpna 2019 doporučily horní komoře beze změn schválit její výbory zemědělský a pro veřejnou správu. Vláda nutnost změny zdůvodnila tím, že za současného stavu není pozemkový úřad schopen konkurovat trhu.

Stát novelou také získá přednostní právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření SPÚ do rozvojových programů, jež schválila vláda. Nově bude podle novely také možné zařadit pozemky do veřejných nabídek opakovaně.

Novela má zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy, pozemky by už neměly procházet účetnictvím ústředního správního úřadu.

Obce si podle novely budou moci nově požádat převod pozemků, které jsou definovány jako veřejná prostranství. Výbor na doporučení předsedy senátorů Miloše Vystrčila doporučil vládě, aby v příští úpravě zákona umožnilo bezúplatný převod pozemků také svazkům obcí. Týkat se to má například půdy, na nichž stojí obecní sklady nebo které jsou využívány pro svoz komunálního odpadu.

Výbor na Vystrčilův návrh také doporučil narovnat vztah mezi SPÚ a žadatelem o směnu pozemku. Na návrh Jitky Seitlové výbor požádal vládu o nastavení nediskriminačních podmínek pro provádění revitalizací meliorovaných pozemků. Senátorka to zdůvodnila tím, že soukromý vlastník pozemku si nemůže na rozdíl od SPÚ náklady na revitalizaci odepsat.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

 

Go to TOP