Ministerstvo spravedlnosti chystá další kroky k zastavení nezákonných exekucí

V uplynulých měsících požádalo Ministerstvo spravedlnosti soudy o informace, jakým způsobem přistoupily k zastavování nezákonných exekucí

V uplynulých měsících požádalo Ministerstvo spravedlnosti soudy o informace, jakým způsobem přistoupily k zastavování nezákonných exekucí nařízených na základě neplatných rozhodčích doložek. Odpovědělo 81 z 86 soudů a ministerstvo následně vyhodnotilo zaslaná data. Ministerstvo spravedlnosti následně připraví na základě informací od těch soudů, kde se zastavování takových exekucí daří nejlépe, metodický materiál, který doporučí, jak konkrétně postupovat.


„Soudy přistoupily k naší prosbě různým způsobem. Některé již podezřelé exekuce prověřují z vlastní iniciativy, jiné soudy na základě našeho zaslaného materiálu. Některé soudy uvedly argument, se kterým ale nemohu souhlasit, že nemají dostatečné personální a finanční kapacity, aby takové případy prověřovaly,“
říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová a doplňuje: „dále mě velmi překvapily informace ze dvou soudů. Zde ani po medializaci tématu nezaznamenaly žádný zájem ze strany dlužníků. Ráda bych zmínila, že dlužníci jsou účastníci řízení. To znamená, že by měli vyvinout také vlastní iniciativu. V případě podezření na nelegálnost rozhodčí doložky by se sami měli obracet na soudní exekutory s návrhy na zastavení exekuce.“

Konkrétně ze zaslaných materiálů vyplývá, že zhruba třetina soudů používá ke zpracování ministerstvem zaslané tabulky nebo vlastní seznam, dvě třetiny z nich data zpracovávají dle svého individuálního přístupu. Počty již prověřených a zastavených exekučních řízení však většina soudů neeviduje. Konkrétní číslo již vyřízených exekucí z ministerské tabulky nelze odhadnout ani predikovat. Soudy uvedly, že kontrola všech spisů potrvá v řádu roků.

V dalším kroku Ministerstvo spravedlnosti osloví vybrané soudy, jejichž metody se při zastavování nezákonných exekucí a evidenci vyřízených věcí zdají být nejefektivnější. Resort justice na základě takto doplněných informací připraví metodický materiál, který bude shrnovat nejlepší praxi a doporučené postupy. Materiál vznikne v průběhu první poloviny roku 2020 tak, aby mohl být následně prezentován všem soudům, které ho budou moci použít ve své praxi.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Advokátní deník

 

 

Go to TOP